Hydrobudowa podjęła działania zmierzające do wycofania wniosku, poinformowała spółka w komunikacie.

„Zarząd Hydrobudowy Polska SA informuje, że powziął w dniu dzisiejszym informację o wpłynięciu w dniu 22 maja 2012 r. do Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych, wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki obejmującej likwidację majątku"- podano w komunikacie.

Wniosek został złożony przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane Mikulewicz Sp. z o.o. Sp. k., a kwota przysługujące mu wierzytelności wynosi ok. 56,8 tys. zł.

„Jednocześnie zarząd spółki informuje, że niezwłocznie podjął działania, zmierzające do cofnięcia przez w/w wierzyciela wniosku o ogłoszenie upadłości spółki"- podano także.

Spółka budowlana Hydrobudowa Polska miała 25,47 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 8,76 mln zł zysku rok wcześniej.

Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 15,48 mln zł wobec 14,41 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 265,86 mln zł wobec 277,25 mln zł rok wcześniej.