Get Bank oraz Getin Noble Bank dokonały prawnego połączenia. Powstały w wyniku fuzji bank będzie funkcjonował pod nazwą Getin Noble Bank i będzie notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

"Połączenie Get Bank SA (dawny Allianz Bank Polska SA) z Getin Noble Bank SA jest kolejnym etapem procesu, zmierzającego do zwiększenia liczby akcji Getin Noble Banku dostępnych w wolnym obrocie. Docelowa płynność akcji banku powinna osiągnąć poziom satysfakcjonujący dla dużych, instytucjonalnych inwestorów, co pozwoli na pełną, rynkową wycenę spółki" - podał bank w komunikacie.

Połączenie banków umożliwi również wypełnienie zobowiązania wobec Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczącego zwiększenia liczby akcji Getin Noble Bank w wolnym obrocie.

Fuzja wpłynie także pozytywnie na współczynnik wypłacalności banku.

Wcześniej Getin Noble Bank otrzymał zgodę KNF na połączenie ze spółką Get Bank. Getin Noble Bank miał 166,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 100,01 mln zł zysku rok wcześniej.