KE ma dwa miesiące na decyzję, czy planowane wsparcie jest zgodne z przepisami unijnymi. Termin ten może zostać przedłużony, jeżeli Komisja poprosi o dodatkowe informacje i wyjaśnienia - dodał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Podmiotem udzielającym Kompanii pomocy jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego środki mają wspomóc ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko, wynikające z wydobywania kopalin i likwidacji zakładów górniczych.

Jak przypomina UOKiK, udzielenie wsparcia przedsiębiorcy ze środków publicznych możliwe jest dopiero po zaakceptowaniu przez KE. Przed zgłoszeniem planowana pomoc jest opiniowana przez prezesa UOKiK. Ma ona charakteru doradczy - ma uświadamiać organom, które planują udzielić wsparcia, czy stanowi ono pomoc publiczną, czy podlega notyfikacji oraz, czy jest szansa na wyrażenie zgody przez KE.

W tym przypadku opinia UOKiK była pozytywna. Sama opinia nie jest jednak przekazywana KE, gdyż jest sporządzana wyłącznie na potrzeby polskich organów udzielających pomocy.

Za zgłoszenie projektu programu pomocowego lub projektu pomocy indywidualnej Komisji, a następnie za uczestniczenie w postępowaniu przed Komisją, odpowiedzialny jest prezes UOKiK. Od decyzji KE można odwołać się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Kompania Węglowa zatrudnia ponad 60 tys. osób w 15 kopalniach, które rocznie wydobywają ok. 40 mln ton węgla. W ubiegłym roku spółka zanotowała ponad pół miliarda zł zysku.