"Sąd podzielił naszą opinię, że DSS koncentrując się na swojej działalność podstawowej może zaspokoić wierzycieli na drodze układu w stopniu o wiele wyższym niż w przypadku likwidacji. Jesteśmy w pełni zdeterminowani by wykorzystać tą możliwość" – powiedział prezes Mariusz Roman, cytowany w komunikacie.

Spółka otrzymała możliwość funkcjonowania z zarządem własnym, co zwiększy wpływ głównych wierzycieli na jej bieżącą działalności. Dotychczasowy syndyk masy upadłości DSS – Lechosław Kochański został wyznaczony na nadzorcę sądowego spółki.

"DSS miało dużo szczęścia, gdyż trafiło na bardzo dobrego i sprawnego syndyka, który podjął szereg korzystnych dla spółki decyzji i dzięki któremu możemy dalej funkcjonować robiąc to na czym znamy się najlepiej, czyli wydobywając i sprzedając kruszywo. Jesteśmy w związku z tym bardzo usatysfakcjonowani tym, iż został on nadzorcą sądowym spółki" - podkreślił Roman.

Po uprawomocnieniu się postanowienia o upadłości z możliwością zawarcia układu, DSS przystąpi do potwierdzania wierzytelności zgłoszonych na wcześniejszym etapie postępowania. Jak przyznaje prezes, lista wierzycieli jest dość długa i spółkę czeka kilka miesięcy intensywnej pracy nad potwierdzaniem wierzytelności, które będą mogły wejść do układu.

"Jest to o tyle trudna materia, że tak jak już wcześniej informowaliśmy, wśród rzekomych zobowiązań DSS są też długi Covecu, które niektórzy podwykonawcy próbują bezpodstawnie przerzucić na naszą spółkę oraz koszty prac, które w rzeczywistości nie zostały wykonane lub zrealizowano je w o wiele mniejszym zakresie"- powiedział Roman, cytowany w komunikacie.

Reklama

Wcześniej spółka informowała, że liczy na na redukcję swojego zadłużenia o 55,5% do 331 mln zł z 745 mln zł, w wyniku konwersji większości długu na akcje i jego częściowej redukcji. Warunkiem było zatwierdzenie przez sąd propozycji zamiany upadłości likwidacyjnej na układową i zgoda wierzycieli na propozycje DSS.

"Równolegle będziemy pracować nad nową emisją gotówkową, w wyniku której do spółki mogłoby wpłynąć ok. 30 mln zł. Nie ma co ukrywać, iż do powodzenia procesu restrukturyzacji DSS potrzebne jest - oprócz zmniejszenia zadłużenia - również dofinansowanie spółki gotówką "- powiedział członek zarządu DSS Rafał Abratański, cytowany w komunikacie.

Grupa DSS zanotowała w I kw. br. przychody ze sprzedaży w wysokości 32,5 mln zł wobec 76,3 mln zł. Zysk grupy na poziomie operacyjnym wyniósł 10 mln zł (wzrost o 55% r/r) oraz 22,2 mln zł na poziomie EBITDA (wzrost o 51% r/r). Grupa zakończyła I kw. br. stratą netto wysokości 3,6 mln zł wobec 1,6 mln zł w analogicznym okresie ub.r.