Cena docelowa została wyznaczona na poziomie 6,2 zł.

W dniu wydania raportu rynek wyceniał akcje ALCHEMIA na 5,13 zł, o 20 proc. taniej od wyceny analityków DI BRE.

„Po przejęciu Walcowni Rur Andrzej - Alchemia skupia ponad 90% krajowych mocy produkcyjnych rur stalowych bez szwu. Po załamaniu sprzedaży w 2009 i 2010 roku obecnie popyt i ceny rur wzrastają. Wynika to z nowych inwestycji na projekty poszukiwawcze ropy i gazu, energetyczne, tranzytowe, chemiczne i górnicze. W 2011 roku obłożenie mocy produkcyjnych Alchemii w zakresie rur stalowych wyniosło około 80%. W przeddzień inwestycji energetycznych i związanych z transportem gazu produkcja rur stalowych według nas może być najlepszą ekspozycją na polski sektor hutniczy. Spodziewamy się znaczącej poprawy wolumenów i rentowności począwszy od roku 2013. Spółka przenosi ceny stali na klientów z około 1 - 2 kwartalnym opóźnieniem, dlatego spadek cen stali w krótkim terminie pozytywnie wpływa na rentowność. Rekomendujemy kupowanie akcji Alchemii, a cenę docelową akcji ustalamy na 6,2 PLN” – napisano w raporcie.