BRE Bank chce osiągać średnioroczną dynamikę dochodów rzędu 6 proc. i utrzymywać wskaźnik koszty do dochodów (C/I) na poziomie maksymalnie 48 proc., zaś zysk z kapitału (ROE) ma sięgać minimum 15 proc., wynika ze strategii BRE Banku na lata 2012-2016.

"Działalność BRE Banku w latach 2012-2016 zorganizowana będzie wokół następujących celów finansowych: wskaźnik kredytów do depozytów: ok. 115 proc. do 2016 roku; wskaźnik stabilnego finansowania netto (NFSR): min. 110 proc.; wskaźnik Core Tier 1: około 10 proc.; dynamika dochodów: 6 proc. CAGR, wskaźnik kosztów do dochodów (C/I): maks. 48 proc.; ROE brutto: min. 15 proc.; RoA netto: min. 1,4 proc." - podał bank w raporcie.

BRE Bank podał, że trzy główne marki, pod którymi działa (BRE, Multibank i mBank), zastąpi "mBank", zaś sieć banku obejmie uniwersalne oddziały integrujące sprzedaż i usługi posprzedażowe dla klientów indywidualnych, mikroprzedsiębiorstw, MSP i korporacji, w tym usługi bankowe i ofertę spółek grupy BRE Banku.

"W ramach nowej strategii bank działać będzie na rzecz optymalizacji swojego bilansu tak pod kątem rentowności, jak i struktury, zwiększając udział finansowania depozytami klientów, silniej dywersyfikując szerszą bazę finansowania oraz podnosząc udział aktywów o większej rentowności" - podano także.

Bank podkreślił jednocześnie, że aktualny pozostaje szereg zasad, które stanowiły podstawę strategii banku w latach 2010-2012, tj. zrównoważony i rentowny rozwój organiczny, zdyscyplinowane podejście do zarządzania bazą kosztów, ostrożne zarządzanie ryzykiem oraz utrzymanie odpowiedniego poziomu kapitału.

BRE Bank miał 319,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2012 roku wobec 331,07 mln zł zysku rok wcześniej. Narastająco w I-II kw. 2012 roku bank miał 650,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 542,88 mln zł zysku rok wcześniej.