Wynik odsetkowy grupy wyniósł 565,76 mln zł wobec 539,30 mln zł rok wcześniej, natomiast wynik z opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 218,21 mln zł wobec 222,27 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Jest to wynik lepszy od oczekiwań rynkowych, których średnia wynosiła 296 mln zł zysku.

Analitycy spodziewali się w tym okresie wyniku netto w wysokości 275-308 mln zł.

Analitycy spodziewali się, że wynik odsetkowy wyniósł 527-555 mln zł, przy konsensusie na poziomie 543 mln zł. Według nich, wynik z tytułu opłat i prowizji mógł sięgnąć 210-218 mln zł, przy konsensusie na poziomie 213 mln zł.

Narastająco w I-II kw. 2012 roku bank miał 650,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 542,88 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, narastająco w I-II kw. 2012 roku bank miał 600,65 mln zł zysku netto wobec 527,29 mln zł zysku rok wcześniej.