Lubawa

Piotr Ostaszewski został zawieszony w wykonywaniu czynności prezesa Lubawy. Jednocześnie, ze skutkiem natychmiastowym rozwiązany został kontrakt menedżerski - podała Lubawa w komunikacie. "Rozwiązanie kontraktu nastąpiło w związku z wieloma jego (Piotra Ostaszewskiego - PAP) naruszeniami oraz niezrealizowaniem przez Lubawa założonych wyników finansowych" - napisano w komunikacie. Na 8 sierpnia zostało zwołane posiedzenie rady nadzorczej spółki, którego przedmiotem obrad będzie między innymi odwołanie Piotra Ostaszewskiego z funkcji prezesa oraz powołanie nowego prezesa.

Wielton

Fundusz ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzany przez ING TFI, zmniejszył zaangażowanie w Wieltonie do 4,17 proc. udziałów w kapitale i głosów na WZ spółki - poinformował Wielton w komunikacie. Przed zbyciem akcji fundusz miał 5,07 proc. udziałów w kapitale i głosach na WZ Wieltonu.

PKN Orlen

Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła w lipcu br. 7,80 USD/ b wobec 9,10 USD/ b miesiąc wcześniej i w porównaniu do 2,40 USD/b przed rokiem, podała spółka na stronie internetowej. Dyferencjał ropy URAL/Brent wynosił w tych okresach odpowiednio: 0,10 USD/ b, 1,50 USD/ b i 1,20 USD/ b. Modelowa marża petrochemiczna wyniosła odpowiednio: 536 euro/ t, 740 euro/ t i 678 euro/ t, poinformował również koncern. Modelowa marża rafineryjna PKN Orlen wyliczana jest następująco: przychody ze sprzedaży produktów (93,5% produkty = 36% benzyna + 43% diesel + 14,5% ciężki olej opałowy) - koszty (100% wsadu: ropa i pozostałe surowce). Całość wsadu przeliczana jest według notowań ropy Brent. Notowania rynkowe spot.

BRE Bank

BRE Bank miał 319,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2012 roku wobec 331,07 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>  

BRE Bank zastąpi swoje trzy główne marki brandem mBank.>>>>   

Zysk netto grupy BRE Banku wzrósł o 19,8% r/r do 650,6 mln zł w I półroczu br. dzięki poprawie dochodów z działalności podstawowej, przy spadku wskaźniku kosztów do dochodów (C/I) do 43,5% na koniec czerwca, poinformował bank w raporcie.>>>>  

NG2 - CCC

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki NG2 wyniosły w lipcu 79,2 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 18,2%, podała firma w raporcie. Przychody za okres styczeń - lipiec wyniosły 662,3 mln zł i były wyższe od osiągniętych rok wcześniej o 20,1%. "Na wyniki sprzedaży w lipcu (podobnie jak w czerwcu) wpływ miały korekty sprzedaży hurtowej związane ze zmianą formy współpracy z wybranymi franczyzobiorcami" - podano także w raporcie. Firma podała, że przychody ze sprzedaży detalicznej za lipiec wyniosły 80,9 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 29,4%, narastająco za okres styczeń - lipiec wyniosły 632,7 mln zł i były wyższe o 27,4% w stosunku do tego samego okresu 2011 roku.

Quercus TFI

Wartość aktywów Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 1 506,7 mln zł na koniec lipca, poinformowała spółka w komunikacie.>>>>  

PKO BP

Fitch Rating podtrzymał rating wsparcia dla PKO Banku Polskiego na poziomie '2', poinformował Fitch w komunikacie. "Rating wsparcia dla PKO BP bazuje na wysokim prawdopodobieństwie wsparcia ze strony polskich władz, ze względu na znaczącą pozycję banku w krajowym systemie" - podano w komunikacie.>>>>   

Hawe

PKP i konsorcjum Hawe oraz IT Polpager planują do 21 września zakończyć negocjacje dotyczące sprzedaży TK Telekom, wynika z komunikatu PKP. Wcześniej spółka poinformowała, że Hawe oraz IT Polpager otrzymały czasową wyłączność na negocjacje.>>>>   

Bogdanka

Bogdanka osiągnęła w lipcu 2012 r. poziom wydobycia netto węgla handlowego w wysokości 649,88 tys. ton - podała spółka w komunikacie. W czerwcu wydobycie netto węgla handlowego wyniosło 656,4 tys. ton. W maju 2012 r. wydobycie netto węgla handlowego wyniosło 654,6 tys. ton, w kwietniu 683,38 tys. ton, w marcu 736,8 tys. ton, w lutym ok. 723 tys. ton, a w styczniu blisko 721 tys. ton.

Energomontaż-Południe

Energomontaż-Południe otrzymał od Alstom Power Nederland wypowiedzenie umów w przedmiocie montażu kanałów spalin i powietrza dla bloków w elektrowni w Eemshaven w Holandii. Wartość wypowiedzianych umów wynosi ok. 6,2 mln euro, czyli ok. 25,5 mln zł - podał Energomontaż-Południe w komunikacie. "W wypowiedzeniu wskazano, iż następuje ono z winy emitenta, który dopuścił się naruszenia, które może wpłynąć istotnie na realizację przez Alstom głównych prac i naruszyć zobowiązania Alstom w stosunku do inwestora. Na chwilę obecną emitent nie jest w stanie oszacować ewentualnych roszczeń ze strony zamawiającego w związku z zaistniałą sytuacją" - napisano w komunikacie. Spółka uznała wypowiedzenie za bezzasadne. "W szczególności emitent absolutnie zaprzecza zarzutom dotyczącym naruszeń umowy oraz oświadcza, że nie mają miejsca jakiekolwiek opóźnienia w realizacji ww. kontraktu, które można by przypisać winie emitenta. W szczególności wszelkie przesunięcia harmonogramów były narzucone przez zamawiającego" - podano w raporcie. O zawarciu umowy Energomontaż-Południe informował w grudniu 2010 roku.


Tauron

Tauron pracuje nad aktualizacją strategii, projekt może trafić do rady nadzorczej w okolicach października - poinformował w TVN CNBC Dariusz Lubera, prezes spółki. Dodał, że na aktualizację duży wpływ będą miały proponowane zmiany legislacyjne, w tym ustawa o OZE. "Rozpoczęliśmy aktualizację (strategii - PAP) i trwają prace wewnątrz grupy, prace w każdym z obszarów i myślę, że będziemy mogli gotową propozycję projektu aktualizacji strategii przedłożyć naszej radzie nadzorczej w okolicach października tego roku, natomiast bardzo istotnym elementem jest, jakie zmiany prawa będą wprowadzane. Trójpak energetyczny i ustawa o OZE, one mocno mogą rzutować na tę aktualizację" - powiedział Lubera. Lubera dodał, że jeżeli ustawa o OZE wejdzie w życie w obecnym kształcie, to Tauron dokona weryfikacji strategii rozwoju w tym obszarze swojej działalności. "Mówimy oczywiście, jeszcze o projekcie, do którego zwracamy uwagę na pewne aspekty, które oczywiście wpłyną na przykład na zmianę strategii grup energetycznych w obszarze OZE. Myśmy zakładali wybudowanie w sumie ok. 800 MW ze źródeł OZE, obecnie posiadamy ok. 130 MW, głównie w wodzie i niedawno zakupione dwie farmy wiatrowe po 30 MW. Jeśli ta ustawa w takim kształcie jaki jest dzisiaj wejdzie w życie to dokonamy weryfikacji strategii w tym obszarze" - powiedział.

"Wybierzemy do realizacji tego zapotrzebowania najbardziej efektywne środki. Jeżeli dzisiaj mówi się, że projekty fotowoltaiczne będą tak mocno wspierane jak to jest w tym projekcie, to będziemy również analizować możliwości inwestowania w tym obszarze, a spowolnimy w innych" - dodał. W kwietniu ubiegłego roku Tauron zaktualizował strategię na lata 2011-2020, podając, że łączne nakłady inwestycyjne grupy w tym okresie wyniosą ok. 44-45 mld zł. Do 2020 roku grupa chce uruchomić 2.400 MW nowych mocy wytwórczych, udział technologii węglowych ma spaść do około 70 proc. W 2020 roku grupa chce posiadać do 800 MW w energetyce wiatrowej i biogazowej.

Jak wynika z nowego projektu ustawy o OZE, koszty wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z OZE spadną w 2013 roku o ok. 700 mln zł, a łącznie w latach 2013-20 roku będą niższe o ok. 9,7 mld zł w stosunku do obecnego systemu wsparcia i wyniosą ok. 50,5 mld zł. Resort chce, by na przełomie sierpnia i września ustawa trafiła do Rady Ministrów, a zaczęła obowiązywać od początku przyszłego roku. Celem rządu jest, by do końca roku uchwalić tzw. trójpak energetyczny, czyli nowelizację ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz prawo gazowe.