Analitycy szacowali spadek PKB na 0,8 proc. w ujęciu kwartalnym.

Włoski urząd statystyczny dodał, że w ujęciu rocznym PKB Włoch spadł w drugim kw. o 2,5 proc., po spadku w pierwszym kw. o 1,4 proc.

Tu szacowano spadek PKB w ujęciu rocznym na 2,5 proc.