Za zakupami walorów spółek niezmiennie stoją nadzieje inwestorów na to, że już niedługo główne banki centralne na świecie tj. Europejski Bank Centralny i amerykański Fed podejmą tak oczekiwane działania stymulacyjno-pomocowe. Po wczorajszym poparciu przez Angelę Merkel propozycji przedstawionych 2 sierpnia przez szefa EBC odnośnie skupu obligacji państw peryferyjnych, a zakomunikowanym przez jej rzecznika, dziś uwaga uczestników rynku skupiła się na słowach szefa oddziału Fed w Bostonie, Erica Rosengrena, przybliżających prawdopodobieństwo i termin wdrożenia w życie trzeciej rundy luzowania ilościowego za oceanem. Znaczna część ekonomistów i analityków zakłada, że program QE3 może być uruchomiony już we wrześniu.

Przedstawione w samo południe dane makro z Niemiec były znacznie gorsze niż oczekiwano, ale parkietom akcyjnym na dłużej nie zaszkodziły, jako że tylko zwiększyły wskazane powyżej nadzieje na szybką reakcję za strony banku centralnego Eurolandu. W czerwcu zamówienia w przemyśle naszych zachodnich sąsiadów spadły w ujęciu miesiąc do miesiąca o 1,7% wobec 0,7% ich wzrostu zanotowanego w maju (po korekcie w górę z +0,6%) i wobec spodziewanego odczytu na poziomie minus 0,8%.

Pozytywnie na nastroje na rynkach akcyjnych wpływają też dziś wyniki finansowe spółek za II kw., szczególnie tych notowanych za oceanem. Według doniesień agencyjnych do tej pory in plus swoimi rezultatami za okres kwiecień-czerwiec zaskoczyło aż 73% przedsiębiorstw wchodzących w skład indeks S&P500.

Bieżąca sytuacja rynkowa

O godz. 16:37 indeks WIG20 szedł w górę o 0,26% do 2267,80 pkt, a indeks WIG zwyżkował o 0,12% do 41220,08 pkt. W tym samym czasie paneuropejski indeks STOXX Europe 600 rósł o 0,60% do 268,40 pkt, a amerykański indeks S&P500 handlowany był na 0,63% plusie (1402,96 pkt).

Powyższe opracowanie jest wyrazem osobistych opinii i poglądów autora i nie powinno być traktowane jako rekomendacja do podejmowania jakichkolwiek decyzji związanych z opisywaną tematyką. W szczególności nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U.2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).
Dom Kredytowy NOTUS S.A. ani jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.