Bernanke podkreśla, że kondycja gospodarki amerykańskiej jest słaba i argumentuje, że rekordowe niskie stopy procentowe mogą przynieść ożywienie gospodarcze. Z kolei szef bostońskiego oddziału Fed Eric Rosengren powiedział we wtorek, że bank powinien zdecydować się na kolejny program skupu obligacji o takiej skali, która pozwoliłaby gospodarce stanąć na nogi. Rynki liczą również, że Mario Draghi przedstawi wkrótce konstruktywny plan, który zapobiegnie eskalacji kryzysu zadłużeniowego w strefie euro.

Opublikowane w dniu wczorajszym dane na temat dynamiki zamówień w niemieckim przemyśle rozczarowały. Zamówienia spadły w czerwcu więcej niż zakładał konsensus rynkowy zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym. Dzisiaj rynki z kolei oczekują na dane na temat produkcji przemysłowej, gdzie najprawdopodobniej odczyt będzie również słabszy. Jak na razie rynki ignorują słabsze dane w oczekiwaniu na działania ECB, przez co wszelkie korekty spadkowe na EURUSD mają dość ograniczony charakter. Eurodolar wytracił nieco impet w okolicy górnego ograniczenia kanału spadkowego, jednak przełamanie tych okolic będzie technicznym impulsem do kontynuacji wzrostów na tej parze. Złoty jest w trakcie dynamicznej korekty od wczoraj, jednak duża różnica w stopach procentowych w Polsce i strefie euro powinna w średnim terminie wspierać naszą krajową walutę. 

W dniu dzisiejszym poznamy kwartalny raport Banku Anglii na temat inflacji. Publikacja ta będzie ważną wskazówką co do dalszych działań ze strony Banku Anglii. Najprawdopodobniej zostaną obniżone zarówno prognozy wzrostu gospodarczego, jak i inflacji. Mervyn King podczas konferencji prasowej powinien zwrócić również uwagę na słabą koniunkturę gospodarczą w Wielkiej Brytanii, co zwiększy oczekiwania na działania stymulacyjne ze strony Banku Anglii.

EURPLN

EURPLN kontynuuje dzisiaj korektę wzrostową i oscyluje obecnie w rejonie oporu w postaci linii TenKan na wykresie dziennym. Opór ten powinien chociaż na chwilę wyhamować spadki, a także może być dobra okazją do sprzedaży EURPLN z krótkich stopem, gdyż techniczny obraz rynku w dalszym ciągu sprzyja spadkom na tej parze.

EURUSD

Eurodolar wytracił impet wzrostowy przy górnym ograniczeniu kanału spadkowego i jest obecnie handlowany jest poniżej poziomu 1,2400. Silnym wsparciem pozostaje poziom 1,2320, który powinien skutecznie jak na razie ograniczać korektę spadkową na EURUSD. Silnym oporem pozostaje strefa 1,2440-1,2460.

GBPUSD

Na GBPUSD pozostajemy w zakresie konsolidacji wyznaczonym przez formacje trójkąta na wykresie dziennym. Zakres wahań zawęża się, co z technicznego punktu widzenia powinno wkrótce przynieść rozstrzygnięcie co do dalszego ruchu kierunkowego na tej parze. Wydarzeniem dnia pozostaje dzisiejszy raport kwartalny Banku Anglii nt. inflacji.

USDPLN

USDPLN koryguje ostatnie silne spadki. Para handlowana jest obecnie powyżej poziomu 3,30 i znajduje się coraz bliżej oporu na poziomie 3,3216 w postaci linii TenKan na wykresie dziennym. Silnym wsparcie pozostaje rejon 3,26, gdzie przebiega 61,8% zniesienia Fibo całości tegorocznej fali wzrostowej. Znajdujemy się poniżej chmury ichimoku, co sprzyja powrotowi do spadków w średnim terminie.