"7 sierpnia 2012 roku w transakcjach pakietowych posesyjnych PBG sprzedało 4,99% akcji spółki Rafako. Akcje Rafako trafiły do inwestorów finansowych. Cena akcji ustalona została na poziomie rynkowym. W wyniku transakcji PBG pozyskało środki na kontynuowanie działalności operacyjnej. Przeprowadzenie transakcji w obecnej sytuacji było niezbędne" - głosi komunikat PBG.

Rafako podała w raporcie giełdowym, że po sprzedaży 3.470.000 akcji spółki (tj. 4,99% kapitału) PBG posiada pośrednio poprzez Multaros 34.800.001 akcji Rafako (50,000001% udziału w kapitale zakładowym) oraz bezpośrednio 7.665.999 akcji (11,01% udziału w kapitale).

"Nadal chcemy, aby Rafako pozostało w Grupie PBG i aby PBG miało w Rafako większościowy pakiet akcji. Zrealizowanie transakcji było konieczne dla zapewnienia ciągłości działalności operacyjnej spółki. Nie przewidujemy dalszej sprzedaży akcji w najbliższej przyszłości" - powiedział prezes PBG Wiesław Różacki, cytowany w komunikacie.

W czerwcu br. Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych ogłosił upadłość spółki PBG, z możliwością zawarcia układu z redukcją długu.

PBG miało 60,50 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 24,08 mln zł zysku rok wcześniej. Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 41,50 mln zł wobec 45,71 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 715,84 mln zł wobec 477,63 mln zł rok wcześniej.