Ponadto agencja podtrzymała krótkoterminowy rating Nova KBM dla zadłużenia w walutach obcych na poziomie F3 i usunęła go z listy obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym (RWN). Także rating wsparcia nie zmienił się (2) i został usunięty z RWN.

Viability rating został obniżony do b- z bb, podano także. Jednocześnie Fitch obniżył ratingi kilku innych słoweńskich banków, tłumacząc to pogorszeniem profilu ryzyka Słowenii. Pod koniec lipca agencja ratingowa Moody's Investors Service obniżyła ratingi Nova KBM do B3/Non-Prime/E z Ba2/Non-Prime/E+.

Perspektywa jest negatywna. Jako przyczyny wymieniono m.in. osłabienie fundamentów finansowych banku oraz znaczące zwiększenie presji na adekwatność kapitałową Nova KBM.

Wcześniej bank podawał, że prognozuje osiągnięcie skonsolidowanego zysku netto na poziomie 7,8 mln euro w 2012 r. wobec 83,98 mln euro straty netto w 2011 r. Odpisy i rezerwy na utratę wartości mają spaść prawie o połowę w porównaniu z 2011 rokiem. Nova KBM miał 38,62 mln euro straty netto w I półroczu 2012 r.