W późniejszych godzinach sesji skala zwyżek na warszawskim parkiecie została jednak mocno ograniczona, jako że kolejne doniesienia makro ze strefy euro dotyczące: niemieckiego indeksu ZEW za sierpień, PKB za II kw. całego Eurolandu i produkcji przemysłowej za czerwiec dla tego samego obszaru były już mieszane.

Po stronie makro

W II kw. bieżącego roku tempo wzrostu gospodarczego Niemiec wyniosło k/k 0,3%, a nie jak sądzono 0,2%. Z kolei we Francji w tym samym ujęciu nie uległo ono zmianie, choć prognozowano jego 0,1% spadek. Na obszarze całego Eurolandu PKB zanotował jednak zgodny z oczekiwaniami ruch w dół k/k o 0,2%, bo i wyniki gospodarek nr 3 i 4 były w tym czasie bardzo słabe (Włochy -0,7%, a Hiszpania -0,4%). Z kolei w czerwcu produkcja przemysłowa spadła w strefie euro o 0,6% w ujęciu miesiąc do miesiąca, czyli minimalnie mniej niż się tego spodziewano (-0,7%). In minus zaskoczyły za to dane o nastrojach niemieckich analityków i inwestorów instytucjonalnych za sierpień. Obrazujący je indeks ZEW zniżkował do poziomu -25,5 pkt z -19,6 pkt w lipcu i -19,3 pkt w średniej oczekiwań rynkowych.

Po południu na rynki napłynie kolejna seria istotnych danych makro, tym razem tych zza oceanu dotyczących: sprzedaży detalicznej i cen produkcji sprzedanej przemysłu za lipiec oraz zapasów w przemyśle za czerwiec. Uwaga inwestorów skupia się oczywiście na tych pierwszych, a sprzedaż jak się tego oczekuje wzrosła po raz pierwszy od czterech miesięcy, idąc w górę o 0,3% po tym jak w czerwcu zanotowała 0,5% spadek.

Dodatkowo o godz. 14:00 pojawią się też ważne doniesienia z Polski dotyczące inflacji i podaży pieniądza lipiec. Rynek spodziewa się, że w siódmym miesiącu br. ceny konsumenckie wzrosły r/r o 4,1% wobec 4,3% w czerwcu. 

Bieżąca sytuacja rynkowa

O godz. 13:30 indeks WIG20 szedł w górę o 0,09% do 2313,84 pkt, a indeks WIG zwyżkował o 0,12% do 41942,69 pkt. W tym samym czasie paneuropejski indeks STOXX Europe 600 rósł o 0,36% do 269,68 pkt, a kontrakty terminowe na amerykański indeks S&P500 handlowane były na 0,11% plusie (1404,45 pkt).

Powyższe opracowanie jest wyrazem osobistych opinii i poglądów autora i nie powinno być traktowane jako rekomendacja do podejmowania jakichkolwiek decyzji związanych z opisywaną tematyką. W szczególności nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U.2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

Dom Kredytowy NOTUS S.A. ani jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.