Słabość australijskiego dolara jest już widoczna od kilku dni. Widać wyraźnie, że zapalnikiem do tego ruchu stały się słabe dane z Chin, jakie napłynęły w końcu ubiegłego tygodnia. Zwiększyły one obawy przed tzw. twardym lądowaniem chińskiej gospodarki, co miałoby fatalne konsekwencje dla coraz bardziej powiązanej handlowo z Chinami, Australii. Spadek notowań AUD jest też wynikiem obaw, iż obserwowane w ostatnich tygodniach umocnienie waluty może negatywnie wpłynąć na gospodarkę, a przede wszystkim sprowokować Bank Australii do potencjalnych interwencji. Wczoraj te spekulacje nasiliły się po słowach przedstawiciela RBA (Guy Debelle), który przyznał, iż bank centralny dostrzega rozbieżności w wycenie dolara australijskiego na tle rynku surowców. Inwestorzy odebrali to jako sygnał, iż RBA mógłby wkroczyć do akcji. To jednak jest mało prawdopodobne i rację mają przedstawiciele rządu, których zdaniem takie działania mogłyby być mało efektywne w kontekście trudno przewidywalnej sytuacji na rynkach finansowych i światowej gospodarce w najbliższych miesiącach. To nie przeszkadza jednak rynkom „ciągnąć” dość ciekawego wątku, który doprowadził do wygenerowania szeregu interesujących sygnałów technicznych na parach związanych z AUD. W kalendarzu istotnym wydarzeniem są dopiero zapiski z ostatniego, sierpniowego posiedzenia RBA, które poznamy we wtorek o godz. 3:30. Rynek będzie spekulować, iż w dyskusjach przewijał się wątek „szkodliwości” zbyt mocnej waluty. Tyle, że trudno będzie oczekiwać, po tym jeszcze czegoś więcej. Reasumując, może to przynieść realizację zysków z ostatniego ruchu. Nie zmieni to jednak faktu, iż średnioterminowe sygnały słabości AUD na tle innych walut już padły, a czynnik chiński nadal będzie dobrym pretekstem o kontynuacji nowej tendencji.

Nota prawna: Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.