Prawie wszystkie dzieci ćwiczą podczas lekcji WF-u, a dwie trzecie społeczeństwa (…) uprawia sport – tak minister Joanna Mucha wyobraża sobie kondycję sportową Polaków w 2020 roku. Z badania przeprowadzonego przez Tax Care i Idea Bank wynika, że drobni przedsiębiorcy taki wynik już osiągnęli. Zaledwie 5 na 100 badanych przyznaje się bowiem, że nie uprawia żadnego sportu. Nawet jeśli uwzględnić to, że połowa badanych na aktywność sportową przeznacza zaledwie 1-3 godziny tygodniowo, uzyskany rezultat można uznać za bardzo dobry. Wysoki odsetek przedsiębiorców uprawiających sport może być efektem samodyscypliny wśród osób prowadzących własną firmę, ale też wynikać stąd, że w badaniu wzięły udział przede wszystkim osoby mieszkające w dużych miastach, gdzie uprawnianie sportu jest „trendy”.

Na pierwszym miejscu rower

Jazda na rowerze jest numerem jeden jeśli chodzi o popularność różnych dyscyplin sportu wśród przedsiębiorców. Deklaruje ją aż 19% badanych. Na drugim miejscu znalazło się pływanie, które uprawa 16% przedsiębiorców, a na trzecim gra w piłkę (nożną, siatkówka, koszykówka) – ten rodzaj aktywności deklaruje 12% respondentów.

Jeśli spojrzymy na czas, jaki przedsiębiorcy przeznaczają na aktywność sportową, to wynik badania wygląda już nieco mniej optymistycznie, choć wielu respondentów nadal ma się czym pochwalić. Jak wynika z badania najwięcej, bo 44% ankietowanych przeznacza na uprawianie sportu 1—3 godzin tygodniowo. Jednak aż 36% poświęca na sport od 4-6 godzin, a 8% nawet powyżej 10 godzin w tygodniu. Dla 12% wystarczający jest przedział 7-9 godzin na tydzień.

Wśród grupy, która poświęca więcej niż 10 godzin w tygodniu na uprawianie sportu najwięcej jest rowerzystów – 19%. Na drugim miejscu znalazły się osoby uprawiające gry zespołowe, z wynikiem 14%. Wśród osób, które przeznaczają na sport aż 10 godzin tygodniowo, 11% stanowią badani uprawniający pływanie.

W telewizji i stadionie zwyciężyła siatkówka

Z uwagi na niedawne emocje związane z igrzyskami olimpijskimi, zapytaliśmy też o to, jakie dyscypliny sportu przedsiębiorcy najbardziej lubią oglądać. Tu zdecydowanym faworytem okazała się siatkówka, na którą wskazało 16% badanych. Na kolejnych miejscach z wynikiem ok. 10% znalazły się lekkoatletyka i piłka nożna.