Po weekendowych doniesieniach tygodnika Der Spiegel, który powołując się na swoje źródła w banku centralnym, iż ECB przedstawi we wrześniu „ramy i założenia” do potencjalnych interwencji na rynkach długu krajów PIIGS (miały być one oparte o „nieprzekraczalną” różnicę w spreadzie odnoszonym względem papierów niemieckich – co samo w sobie wydawało się być nieco idiotyczne), dzisiaj mieliśmy szereg oficjalnych dementi. Krytycznie do tego pomysłu, jak zawsze, odniósł się niemiecki rząd i Bundesbank, chociaż rynkami ruszyły dopiero mocne słowa, jakie napłynęły ze strony samego Europejskiego Banku Centralnego. Przyznano, iż tego typu spekulacje niepotrzebnie wprowadzają w błąd, gdyż takie decyzje nie zostały podjęte i nie były omawiane. To doprowadziło do szybkiej przeceny wspólnej waluty na rynkach, chociaż ruch nie był głęboki. W przypadku EUR/USD nie doszło do trwałego złamania rejonu 1,23. Mocne wsparcie na 1,2285-1,2300 nadal, zatem pozostaje aktualne, chociaż ryzyko jego złamania w najbliższych dniach wyraźnie rośnie.

W najbliższych dniach eskalować będzie wątek grecki, na który zwracaliśmy uwagę w ostatnich komentarzach. Na razie nic nie zapowiada zmiany dotychczasowego klinczu, ale od czego jest dyplomacja. Niemcy (dzisiaj w osobie szefa MSZ) powtarzają, iż Grekom nie należą się już żadne ulgi, co po części ma na celu wypracowanie jak najmocniejszej pozycji wyjściowej przed spotkaniem z francuskim prezydentem Francois Hollandem (który nie jest tak stanowczy) w najbliższy czwartek, a także piątkową rozmową z szefem greckiego rządu. Tymczasem Grecy starają się zapewniać, iż 11,5 mld EUR oszczędności, które najpierw zaakceptowano w parlamencie, a później pojawiły się opinie, iż wyłączone zostanie z nich ponad 4 mld EUR (kwota pozostająca w gestii ministerstwa pracy), jednak się znajdą. Co ciekawe słowa te padły też ze strony szefa MSZ – czysty zbieg okoliczności?

Mimo cofnięcia się notowań EUR/USD dobrze zachowywał się dzisiaj złoty, który nieco zyskał. Widać było powrót zainteresowania polskimi obligacjami na dłuższej krzywej. Wydaje się, że zagraniczni inwestorzy zostali pozytywnie zaskoczeni danymi o produkcji przemysłowej, która w lipcu wzrosła o 5,2 proc. r/r (oczekiwano 3,9-4,0 proc. r/r). Wprawdzie próbuje się to tłumaczyć względami statystycznymi, ale na razie wygląda na to, iż spowolnienie gospodarcze może mieć bardziej łagodny charakter (chociaż oczywiście warto zaczekać na dane sierpniowe i wrześniowe). Po południu euro zjechało poniżej 4,07 zł, a dolar naruszył w dół barierę 3,30 zł. Niestety pole do dalszego ruchu jest niewielkie i trzeba liczyć się w najbliższych dniach z osłabieniem rzędu 3-4 groszy na głównych parach. Zaszkodzić może spadek notowań EUR/USD w kolejnych dniach.

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.