Tyle, że do słów Holendrów należy podchodzić z pewną rezerwą – we wrześniu odbędą się tam wybory do parlamentu w których duże poparcie mogą uzyskać partie lewicowe, stąd też można zrozumieć pewne „umizgi” kierowane do tej grupy wyborców. Niemniej dopiero popołudniowe słowa szefa Eurogrupy wygłoszone przed zaplanowanym na wieczór spotkaniem z greckim premierem, a także opinia niemieckiej kanclerz, mogą okazać się o wiele ważniejszym czynnikiem wpływającym na rynkowe nastroje w najbliższych godzinach. Jean Claude Juncker w wywiadzie udzielonym luksemburskiej telewizji dał do zrozumienia, że obecne rozmowy nie będą wiążące, gdyż kluczowe decyzje zostaną podjęte dopiero w październiku po publikacji oficjalnego raportu ekspertów Troiki. W analogicznym tonie wypowiedziała się Angela Merkel, z którą Antonis Samaras ma spotkać się w piątek. Europejscy politycy próbują, zatem odsunąć trudne decyzje w czasie opierając się na poniekąd słusznych argumentach – zanim wam w czymś pomożemy, chcemy mieć niezależny raport nt. postępów w reformach, które powinniście realizować. Nigdzie nie ma jednak mowy, iż greckie postulaty należy z góry odrzucić. Więcej „dyplomatycznych słówek” usłyszymy najpewniej po oficjalnych spotkaniach polityków.

Względem rannego szczytu na 1,2481 kurs EUR/USD zszedł po południu w okolice 1,2430. Korekta jest, zatem relatywnie płytka. To co ważne, to jak na razie skuteczna obrona strefy wsparcia 1,2430-65, chociaż rośnie prawdopodobieństwo zejścia niżej. Po pierwsze – wieczorna publikacja zapisków z ostatniego posiedzenia FED raczej nie da nowych argumentów zwolennikom uruchomienia QE3, po drugie w nocy (godz. 4:30) mamy publikacje danych PMI dla chińskiego przemysłu, które mogą rozczarować. Po trzecie jutro rano (do godz. 10:00) poznamy szereg wstępnych odczytów indeksów PMI z Europy, które mogą przynieść podobny efekt. Reasumując, potencjalny ruch na 1,2540-90 nie jest wykluczony, chociaż może zostać odłożony w czasie. Silne wsparcie to rejon 1,2388-1,2400.

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.