. "Skuteczność tej transakcji będzie jednak zależna od decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, jak i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Gdy instytucje te wyrażą zgodę - członkowie OFE Polsat staną się członkami PKO BP Bankowy OFE, zachowując niezmieniony stan konta oraz wypracowany do tej pory staż członkowski" - podał PKO BP w komunikacie.

Do czasu wydania decyzji przez KNF, PKO BP Bankowy PTE oraz PTE Polsat będą funkcjonowały bez zmian. PKO BP podał, że transakcja stanowi element realizacji strategii "Lider" na lata 2010-2012, która zakłada uzyskanie wiodącej pozycji rynkowej przez najważniejsze podmioty z grupy kapitałowej PKO BP. Decyzja głównych akcjonariuszy PTE Polsat podyktowana jest zmianą podejścia do inwestycji na polskim rynku kapitałowym i chęcią koncentracji na innych gałęziach gospodarki. PKO BP Bankowy PTE zarządza aktywami wysokości ponad 8,4 mld zł, należących do ponad 600 tys. członków.

Po przejęciu OFE Polsat ich liczba wzrośnie o ponad 300 tys., w większości młodych klientów. PTE Polsat zarządza aktywami wysokości ponad 2,1 mld zł, należących do ponad 300 tys. członków. Fundusz zajmuje 2 miejsce co do wyników inwestycyjnych licząc od początku funkcjonowania polskiego rynku emerytalnego.

Od listopada 2003 roku jedynym akcjonariuszem PKO BP Bankowy PTE jest PKO BP. Akcjonariuszami towarzystwa zarządzającego OFE Polsat są: PAI-Media, Invest-Bank oraz Totalizator Sportowy.