Ubiega się o to Warszawa, lecz ma pięciu konkurentów.

Zielony Fundusz Klimatyczny (Green Climate Fund - GCF) powstał jako instrument finansowy Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC). Jego głównym zadaniem jest zapewnienie realizacji projektów na rzecz ograniczania emisji gazów cieplarnianych w krajach rozwijających się. Przewiduje się, że do 2020 r. wartość wspieranych przez Fundusz projektów osiągnie co najmniej 100 mld dolarów.

Warszawa rywalizuje o lokalizację siedziby GCF z niemieckim Bonn, Mexico City, Windhoek w Namibii, New Songdo City w Korei Południowej oraz szwajcarską Genewą. Po ustaleniu w Genewie kryteriów i metodologii wyboru, zarząd GCF musi podjąć decyzję jeszcze w tym roku, tak aby mógł przedstawić do zatwierdzenia wybraną siedzibę podczas najbliższej Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej ONZ na przełomie listopada i grudnia w Doha - poinformowało Ministerstwo Środowiska.

Przedstawicielem Polski w zarządzie GCF jest wiceminister środowiska Beata Jaczewska. W jej ocenie, Warszawa ma bardzo dobre warunki do konkurowania z innymi miastami, a przez kolejne tygodnie Polska i jej stolica będą obecne ze swoją ofertą w najważniejszych miejscach, gdzie prowadzi się negocjacje klimatyczne.

"Zależy nam, żeby o klimat i środowisko dbać wszędzie i solidarnie. Polska jest przykładem udanej transformacji społecznej, politycznej, gospodarczej i ekologicznej. Chcemy się podzielić naszymi pozytywnymi doświadczeniami z innymi krajami, przede wszystkim z krajami rozwijającymi się. Dlatego wspieramy kandydaturę Warszawy i działanie GCF. Wiemy, że konkurenci są bardzo silni, ale już samo uczestnictwo Polski i Warszawy w procesie wyboru pozwoli nam na zaprezentowanie naszych walorów i aktywnej postawy w kwestii działań na rzecz ochrony klimatu" - powiedziała Jaczewska.

Jak podkreśliło ministerstwo środowiska, na spotkaniu w Genewie delegacja Warszawy z wiceprezydentem Michałem Olszewskim wskazuje na zalety miasta, m.in. jego dogodne położenie w centrum Europy, wysoki poziom bezpieczeństwa i standard życia przy niskich kosztach utrzymania czy rozwiniętą infrastrukturę. Według władz Warszawy, miasto nie tylko spełnia wszelkie wymogi formalne, ale oferuje też stabilny system gospodarczy i bankowy czy bogatą ofertę kulturalną dla pracowników GCF.

"Uważam, że Warszawa jest najlepszym miejscem do zlokalizowana tego typu instytucji, nie tylko z uwagi na dogodne warunki życia i poziom bezpieczeństwa, ale również z uwagi na aktywność władz miasta w zakresie polityki ochrony klimatu i zachowania dziedzictwa przyrodniczego. Działamy aktywnie również w tym zakresie na arenie międzynarodowej w ramach współpracy pomiędzy innymi metropoliami w Eurocities i C-40 Cities oraz w gronie sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów" - podkreślił Olszewski.