Będzie to 410. spółka notowana oraz 62. debiut w 2012 r. na alternatywnym rynku akcji GPW.

Spółka przeprowadziła prywatną emisję 62 tys. akcji serii D, z której pozyskała 71,3 tys. zł. Kurs odniesienia ustalono na 1,15 zł. Licząc według niego, wartość spółki wyceniono na 6,14 mln zł. Kapitał zakładowy spółki na dzień 14 sierpnia 2012 r. wynosi 534.287,40 zł i składa się z 5.342.874 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Laser-Med działa w segmencie chirurgii, medycyny estetycznej oraz kosmetologii. W swojej strategii rozwoju zakłada osiągnięcie wiodącej pozycji na rynku chirurgii i medycyny estetycznej przede wszystkim poprzez utworzenie sieci placówek własnych, jak podała spółka w raporcie za II kw. br.

W I poł. 2012 r. spółka miała 115,88 tys. zł straty netto wobec 79,22 tys. zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 323,21 tys. zł wobec 813,00 tys. zł.