Ma to związek m.in. ze spodziewanym zwiększonym zainteresowaniem polskimi akcjami przez inwestorów zagranicznych, wynika z wypowiedzi prezesa GPW Ludwika Sobolewskiego.

"Liczymy, że w II poł. 2012 roku obroty nie zanotują spadku, jak to miało miejsce w I poł. roku. Mamy sygnały, że inwestorzy zagraniczni coraz bardziej interesują się polskimi akcjami. Obserwujemy to my, a także bankierzy inwestycyjni czy brokerzy. Jeśli ich zainteresowanie przełoży się na aktywność, to obroty będą lepsze niż w miesiącach I połowy roku" - powiedział Sobolewski podczas konferencji prasowej. Udział inwestorów zagranicznych w obrotach na GPW wyniósł 46 proc. na koniec I poł. 2012 r. wobec 47 proc. na koniec 2011 r.

"Startujący w listopadzie, nowy system transakcyjny UTP będzie również kolejnym impulsem do zwiększenia zainteresowania GPW przez inwestorów międzynarodowych" - dodał prezes GPW. Nie oczekuje z kolei przełożenia na rynek ofert pierwotnych. "Rynek IPO muszą zbudować krajowi inwestorzy, jak dostaną duże i dobre transakcje" - stwierdził.

W kwestii przyszłej polityki dywidendowej, wskazał on, że scenariuszem "mini" jest 30-50% zysku na wypłatę akcjonariuszom. "Wersja 'maxi' to do 100 proc. zysku na dywidendę w kolejnych latach. Będzie to uzależnione od potrzeb inwestycyjnych" - powiedział Sobolewski.

Dodał, że jeszcze tym roku giełda uzupełni ofertę o rynek gazu. Plany obejmują również rynek handlu CO2. W I poł. 2012 roku spółka miała 60,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem wobec 71,49 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 134,05 mln zł wobec 137,47 mln zł. Skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w tym okresie odpowiednio: 59,05 mln zł wobec 71,31 mln zł zysku rok wcześniej.