Cena docelowa została obniżona o ponad 9 proc. do 119,7 zł ze 131,7 zł.

We wtorek na zamknięciu sesji na warszawskiej giełdzie za papiery KETY płacono 116 zł, o 3,2 proc. mniej od ceny docelowej oszacowanej przez analityków.

"Według danych GUS w 2011 roku wartość nowych inwestycji w segmencie handlu była o 20,7% r/r wyższa. Według DTZ w latach 2012-2013 oddanych zostanie 270-280 tys. m2 powierzchni biurowej oraz 750 tys. m2 powierzchni handlowej, co oznacza, że nie należy oczekiwać spadku inwestycji w perspektywie bieżącego i następnego roku. Pod naciskiem natomiast mogą się znajdować marże w segmencie wyrobów wyciskanych (rosnąca ilość pras na rynku przy braku wzrostu sprzedaży) i systemów aluminiowych (duży nacisk na budżety projektów wpływają na marże realizowane na końcowym etapie inwestycji). Spodziewamy się, że w 2013 roku wolumen produkcji będzie zbliżony do tegorocznego (48,5 tys. ton), natomiast spadek marży przełoży się na niższą wartość EBITDA (-7,9% r/r). Spośród spółek zajmujących się przetwórstwem aluminium preferujemy Impexmetal, który bez zdarzeń jednorazowych jest notowany z 15% dyskontem do Grupy Kęty na wskaźniku P/E’12 oraz generuje 2x wyższy wskaźnik FCF/EV w latach 2013-2014. Korygujemy naszą prognozę wyniku netto w 2012 roku ze 111,5 mln PLN do 104,7 mln PLN oraz w 2013 roku ze 116,3 mln PLN do 85,9 mln PLN. Obniżamy naszą cenę docelową dla akcji Grupy Kęty ze 131,7 PLN do 119,7 PLN oraz rekomendację z akumuluj do trzymaj" - napisano w raporcie DE BRE.