Nowa cena docelowa została wyznaczona na poziomie 4,1 zł. W poprzednim raporcie analitycy DI BRE szacowali wartość akcji FAMUR na 3,6 zł, czyli o ponad 13,8 proc. tanie od najnowszej wyceny.

Raport został sporządzony przy rynkowej cenie wynoszącej 4,43 zł, co sugeruje potencjalny spadek kursu o 7,4 proc.

„Rekordowe w historii Famuru wyniki 2Q’12, to naszym zdaniem efekt nałożenia się szeregu kontraktów o dobrej marży zdobytych na przełomie 2011 i 2012 roku. W sumie w 4Q’11 Famur zaraportował podpisanie kontraktów na kwotę 410 mln PLN, a w 1Q’12 na 669 mln PLN. Część z podpisywanych wówczas umów eksportowych rozstrzygana była przy niskiej wartości PLN do EUR i USD (w sumie na kwotę 187 mln PLN), co gwarantowało wysoką marżę na wykonaniu. Obecnie w 2Q’12 wartość zaraportowanych - podpisanych kontraktów wyniosła 194 mln PLN, a w 3Q’12 115 mln PLN. Naszym zdaniem przy niesprzyjającym otoczeniu dla węgla energetycznego w kraju i na świecie należy oczekiwać spadku poziomu inwestycji i osiąganej marży w kolejnym roku. Według naszych szacunków Famur obecnie notowany jest z 80% premią na wskaźniku P/E’13 do Joy Global i Caterpillar oraz z 7% premią na EV/EBITDA’13. Naszym zdaniem dobre wyniki 2Q’12 należałoby wykorzystać do realizacji zysków z inwestycji” – napisano w raporcie DI BRE.