NWR N.V.

Giełda Papierów Wartościowych od 19 października wyklucza z obrotu giełdowego akcje New World Resources N.V. w związku z wnioskiem złożonym przez spółkę - podała giełda w komunikacie. Na warszawskiej giełdzie wciąż notowane będą akcje New World Resources Plc. W połowie września New World Resources Plc poinformowała o zakończeniu przymusowego wykupu akcji New World Resources N.V. Wykup był związany z przeniesieniem siedziby spółki do Wielkiej Brytanii z Holandii w 2011 roku.

Energa

Energa wyemituje obligacje o wartości 1 mld zł. Docelowo spółka zamierza wprowadzić obligacje na rynek regulowany - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Spółka podała, że w poniedziałek przeprowadziła za pośrednictwem agentów emisji - Banku Pekao oraz BRE Bank proces zbierania ofert od inwestorów w związku z plasowaniem 7-letnich obligacji serii A, emitowanych w ramach ustanowionego programu w wysokości 4 mld zł.>>>>

Elektrobudowa, PKN Orlen

Reklama

Elektrobudowa zawarła umowę z PKN Orlen na budowę instalacji SCR/EF wraz z infrastrukturą w płockim zakładzie produkcyjnym koncernu - poinformowała Elektrobudowa w komunikacie. Za wykonanie zadania budowlana spółka otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 77,625 mln zł. W komunikacie podano, że umowa dotyczy wykonania robót związanych z zaprojektowaniem, dostawą i montażem w systemie "pod klucz" infrastruktury dla potrzeb planowanej do zabudowy instalacji katalitycznego odazotowania (SCR), odpylania (EF), oraz części infrastruktury instalacji odsiarczania spalin (IOS) w zakresie stacji GPR-EC w zakładzie produkcyjnym w Płocku w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa instalacji SCR/EF wraz z Infrastrukturą". Termin wykonania prac ustalono na 30 czerwca 2016 r.

PGE Energia Odnawialna

PGE Energia Odnawialna, po spełnieniu wszystkich warunków zawieszających do umowy zakupu udziałów w spółce Żuromin od hiszpańskiej firmy Gamesa Energia, stała się 100-proc. udziałowcem farmy wiatrowej Żuromin - podała PGE Energia Odnawialna w komunikacie. Spółka Żuromin zrealizowała projekt inwestycyjny budowy farmy wiatrowej o mocy 60 MW, składającej się z 30 turbin wiatrowych o mocy 2 MW każda. Jak podano w komunikacie, spółka uzyskała koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej i farma wiatrowa została formalnie przekazana do eksploatacji. Kupno farmy wiatrowej Żuromin wpisuje się w strategię inwestycyjną PGE Energia Odnawialna. To drugi zakup inwestycyjny, po farmie wiatrowej Pelplin o mocy 48 MW, zrealizowany przez spółkę w bieżącym roku.

Silva Capital Group

Silva Capital Group, spółka notowana na rynku NewConnect, do końca 2013 roku planuje zadebiutować na rynku głównym GPW - poinformował na konferencji Adam Gbiorczyk, prezes spółki. Dodał, że spółka w kolejnych latach planuje zainwestować blisko 170 mln zł w inwestycje w segmencie zielonej energii. "Celem strategicznym naszej spółki jest przeniesienie notowań z rynku NewConnect na główny parkiet warszawskiej GPW. Planujemy, że stanie się to do końca 2013 roku" - powiedział Gbiorczyk. W październiku Silva Capital Group (dawna MW Tenis - PAP) kupiła pakiety 8,28 proc. udziałów w Genesis Energy i 10 proc. udziałów w EZO.

"Oba te podmioty działają w bardzo ciekawym dla nas segmencie zielonej energii. Widzimy, że ten sektor w Polsce ma bardzo dobre perspektywy wzrostu, czego i my chcemy być beneficjentem. Genesis Energy zajmuje się przetwarzaniem tworzyw sztucznych i produkcją energii elektrycznej, z kolei EZO zajmuje się odzyskiwaniem energii z odpadów" - powiedział prezes. "W ramach EZO planujemy zainwestować blisko 170 mln zł w budowę trzech zakładów odzyskiwania energii w technologii RECLEN. Wybrane przez nas lokalizacje to Toruń, Starachowice i Pionki. Budowa w Toruniu ruszy już na początku przyszłego roku" - dodał.

Gbiorczyk poinformował, że Silva Capital Group planuje również inwestować w spółki z segmentu e-commerce. Ponadto, spółka ma zamiar oferować stypendia dla start-upów. W portfelu Silva Capital Group znajdują się spółki: Genesis Energy (8,28 proc. akcji), EZO (10 proc. akcji), Luxima (19,5 proc. akcji), PZI Sokół Motocykle (25 proc. akcji), Supercar Club Poland (3,5 proc.), Matterhorn (50,01 proc. akcji) oraz Pink Crow (40 proc. akcji). Ponadto w skład grupy wchodzą m.in. spółki Stereo.pl oraz IDH.

Qumak-Sekom

Qumak-Sekom SA zawarł umowę z SPS Construction Sp. z o.o. na wybudowanie i wykończenie budynku DC/MSC (serwerowni) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Za wykonanie przedmiotu Umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 20 mln 312 tys. 366 zł netto. Termin zakończenia robót przewidziano na 3 stycznia 2014 roku.