Zmiana statutu będzie omawiana na NWZA spółki, które odbędzie się 28 listopada. Wnioskodawcy tłumaczą, że zmiana w statucie wynika z potrzeby dostosowania jego treści do „obecnej praktyki Ministerstwa Skarbu Państwa w zakresie kształtowania uprawnień właścicielskich Skarbu Państwa w spółkach z jego dominującym udziałem poprzez pełne wykorzystanie możliwości przewidzianych postanowieniami kodeksu spółek handlowych”.

Nowe zasady nie będą obowiązywać tych akcjonariuszy, którzy w dniu dokonania zmian w statucie mają już ponad 10 proc. głosów na WZA. W praktyce zmiana nie obejmie więc tylko Skarbu Państwa kontrolującego 53,2 proc. kapitału akcyjnego Lotosu.