Exillon Energy

Średnie dzienne wydobycie Exillon Energy w październiku wyniosło 14.119 baryłek ropy - podała spółka w komunikacie. Jak napisano w raporcie, od czerwca do września tego roku średnie dzienne wydobycie wzrosło z 12.131 do 13.796 baryłek ropy. "Jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia celu wyznaczonego na 2012 rok - wydobycia na poziomie 17.000 baryłek ropy dziennie" - napisano w raporcie. Na koniec września środki pieniężne firmy wynosiły 135,1 mln USD, a zadłużenie kształtowało się na poziomie 100,2 mln USD.

"W efekcie nasza pozycja gotówkowa netto wyniosła 34,9 mln USD. 84 proc. aktywów płynnych zdenominowanych było w dolarach amerykańskich, a pozostałe 16 proc. w rublach" - podała spółka w raporcie.

W trzecim kwartale nakłady inwestycyjne wyniosły ok. 16,6 mln USD (wobec 27,2 mln USD w analogicznym okresie ubiegłego roku), z czego 9,5 mln USD przeznaczone zostało na prace wiertnicze, 7 mln USD na infrastrukturę, a 0,1 mln USD na nabycie i interpretację danych sejsmicznych. Ponadto 2,5 mln USD przeznaczono na nabycie spółki LLC Venlockneft. Exillon Energy rozpoczął prace nad aktualizacją raportu o rezerwach. Ostatni był opublikowany w lutym 2012. Nowy ma zostać przedstawiony w kwietniu przyszłego roku.

LPP

Przychody Grupy LPP ze sprzedaży w październiku 2012 roku wyniosły 302 mln zł, czyli były o ok. 15 proc. wyższe niż rok wcześniej - poinformowała spółka w komunikacie. Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 63 proc. i była niższa o 2 pkt. proc. od zrealizowanej w październiku 2011 roku. Spółka podała, że przychody ze sprzedaży zrealizowane w okresie styczeń-październik 2012 roku wyniosły 2,56 mld zł i były wyższe o ok. 30 proc. rok do roku.

Ursus

Ursus oczekuje, że wpływy z emisji akcji serii N z prawem poboru wyniosą ok. 7,2 mln zł netto. Spółka chce przeznaczyć wpływy z emisji m.in. na rozbudowę linii do produkcji ciągników rolniczych w Lublinie oraz modernizację fabryki w Dobrym Mieście - podał Ursus w prospekcie emisyjnym.

Środki z emisji mają być przeznaczone na rozbudowę linii do produkcji ciągników rolniczych w Lublinie w celu przystosowania zakładu do produkcji minimum 2 tys. ciągników rocznie oraz modernizację wyrobów produkowanych w tym oddziale. Na ten cel przeznaczone zostanie około 4,3 mln zł. Drugim celem emisji ma być zakup maszyn i urządzeń w celu modernizacji i udoskonalenia procesów w Dobrym Mieście, co pochłonąć ma około 2,9 mln zł.

Spółka planuje wykorzystać środki z oferty do końca 2013 r.

Ursus chce wyemitować do 11,09 mln akcji serii N z zachowaniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy spółki. W ramach oferty spółka chce wyemitować również do 22,18 mln Jednostkowych Praw Poboru. Liczba akcji przysługujących do objęcia za jedno Jednostkowe Prawo Poboru ma zostać podana do publicznej wiadomości przed dniem prawa poboru.

Spółka podała w prospekcie, że jej główny akcjonariusz POL-MOT Holding zamierza wykonać przysługujące mu prawo poboru w całości. POL-MOT posiada 61,9 proc. akcji Ursusa.

Poniżej przestawiamy planowany harmonogram oferty.

do 13 listopada - roku informacja o cenie emisyjnej oraz informacja o ostatecznej liczbie akcji oferowanych; 16 listopada - dzień prawa poboru;

Arctic Paper

Strata netto Arctic Paper wyniosła w trzecim kwartale 2012 roku 1,48 mln zł - podała spółka w raporcie. Analitycy spodziewali się tymczasem 1,7 mln zł straty netto. Rok wcześniej zysk netto Arctic Paper wyniósł ok. 34 mln zł. Jak przypomniano w raporcie, odnotowany zysk netto w III kwartale 2011 roku był konsekwencją wzrostu nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi. >>>>  

UPC

UPC Polska (łącznie z Aster), dostawca usług telewizji, internetu i telefonii, na koniec trzeciego kwartału 2012 roku miała 1.463.800 klientów, którzy korzystali z 2.559.800 usług, w tym 715.400 telewizji cyfrowej, 592.700 telewizji analogowej, 820.100 internetu i 431.600 telefonii - poinformowała w komunikacie prasowym UPC Polska.

Spółka podała, że w trzecim kwartale UPC przybyło niemal 15.400 klientów potrójnej usługi w porównaniu do drugiego kwartału.

"Obecnie już ponad 50 proc. abonentów UPC korzysta z pakietów dwóch lub trzech usług. Na koniec III kwartału liczba abonentów UPC Polska wyniosła 1.463.800. W trzecim kwartale najszybciej rosła usługa telewizji cyfrowej, która zyskała 26.500 użytkowników, a od początku roku już ponad 82.400. Obecnie z usług Telewizji Cyfrowej UPC korzysta 715.400 abonentów" - podano.

"Zwiększenie bazy abonentów telewizji cyfrowej skutkuje systematycznie malejącą liczbą klientów telewizji analogowej, która na koniec trzeciego kwartału stanowiła 592.700, o 46.000 mniej niż na koniec drugiego kwartału 2012 r." - napisała spółka.

Usługa internetowa zyskała w trzecim kwartale 10.500 abonentów, osiągając na 30 września 820.100 klientów. Oznacza to, że w ciągu roku internet w UPC zyskał prawie 33.300 nowych użytkowników. Obecnie 85 proc. użytkowników internetu UPC korzysta z prędkości 25 Mb/s lub wyższej.

W III kwartale 2012 r. telefonii UPC przybyło 14.100 nowych użytkowników.

NG2- CCC


Zarząd NG2 S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży za październik wyniosły 205,5mln PLN i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 18,3%. Przychody za okres styczeń - październik wyniosły 1.087,1mln PLN i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2011 o 20,7%. . Przychody ze sprzedaży detalicznej za październik wyniosły 197,5mln PLN i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 22,0%, narastająco za okres styczeń - październik wyniosły 1.039,1mln PLN i były wyższe o 28,5% w stosunku do tego samego okresu 2011 roku.

INTERSPORT Polska

Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie informuje, że przychody netto ze sprzedaży osiągnięte w październiku 2012 roku wynoszą około 13.964.000,00 zł i są niższe o 5,6% w stosunku do analogicznego okresu 2011 roku, w którym Spółka odnotowała przychody w wysokości 14.786.000,00 zł. Narastająco, w okresie od stycznia do października 2012 roku wartość przychodów netto ze sprzedaży Spółki wynosi około 189.223.000,00 zł i jest wyższa o 21,5% od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku (było: 155.752.000,00 zł).

PKO BP

W Rzeszowie powstanie nowy contact center PKO Banku Polskiego. Pracę znajdzie nawet 250 osób. >>>>  

PKP Cargo

205 mln zł wyniósł zysk netto PKP Cargo po trzech kwartałach 2012 r. - poinformował w rzecznik przewoźnika Mariusz Przybylski. Od stycznia do września spółka przewiozła 86,1 mln ton ładunków, czyli o prawie 13 mln ton mniej, niż w tym samym okresie 2011 roku. >>>>  

Lotos

Akcjonariusze Lotosu powinni mieć maksymalnie po 10 proc. głosów na WZA spółki – uważają przedstawiciele Skarbu Państwa w radzie nadzorczej Lotosu. I chcą odpowiednich zmian w statucie. >>>>