Zmniejszenie emisji długu państwowego w porównaniu z rekordową sprzedażą z poprzedniego miesiąca oraz spekulacje na temat cięcia stóp procentowych to recepta na większe zyski z polskich obligacji.

Nawet jeśli rentowność polskich papierów dłużnych jest obecnie na rekordowo niskim poziomie, inwestorzy mogą liczyć na perspektywę dalszych zysków – pisze serwis Bloomberg.

Ministerstwo Finansów planuje sprzedaż 5-letnich papierów dłużnych za 4 mld zł na jedynej w tym miesiącu aukcji, która odbędzie się 8 listopada. W październiku polskiemu rządowi udało się pozyskać 13,7 mld zł z rynku wewnętrznego.

„W obecnej sytuacji, kiedy stopy procentowe mogą być zmniejszone, lepiej nie walczyć ze spadającym oprocentowaniem”, twierdzi Mirosław Budzicki, analityk z PKO BP. „Można się spodziewać niskiego wsparcia, ale wciąż widzimy popyt ze strony zagranicznych inwestorów”. 

Analitycy Bloomberga prognozują, że dziś bank centralny ogłosi kwartalną obniżkę stóp procentowych. Rząd jest na dobrej drodze, aby pokryć jedną piątą potrzeb finansowych w 2013 roku. Zagraniczni inwestorzy prawdopodobnie w październiku podnieśli poziom inwestycji w polski dług szósty miesiąc z rzędu, jak powiedział Piotr Marczak, szef departamentu długu publicznego w Ministerstwie Finansów.

Po niespodziewanym utrzymaniu stóp procentowych w ubiegłym miesiącu na niezmienionym poziomie, bank centralny zapowiedział, że może rozpocząć luzowanie w tym tygodniu, jeśli dane makro potwierdzą spowolnienie i ograniczone ryzyko ze strony presji cenowej.

Polska gospodarka odnotowała najniższy wzrost oraz produkcję przemysłową od prawie trzech lat w drugim kwartale z powodu słabnącego popytu krajach strefy euro dotkniętych recesją.