Światowe Forum Ekonomiczne (World Economic Forum) opublikowało "The Financial Development Report 2012", w którym przy pomocy indeksu rozwoju finansowego (Financial Development Index), ocenia stan 62 największych systemów finansowych i rynków kapitałowych.

Najbardziej konkurencyjne rynki finansowe

Pierwsze dziesięć miejsc wśród najbardziej konkurencyjnych rynków finansowych świata zostało zdominowane przez kraje kultury anglosaskiej bądź też kraje związane z tą kulturą.

Wedle autorów raportu najbardziej konkurencyjny system finansowy świata, tak jak w roku ubiegłym, posiada Hong Kong. Zaraz za nim uplasowały się USA oraz Wielka Brytania. Kolejno czwarte, piąte i szóste miejsce zajęły Singapur, Australia i Kanada.

Pierwszą dziesiątkę najbardziej konkurencyjnych systemów finansowych zamykają Japonia, która w tym roku awansowała z miejsca 8, Szwajcaria, która w ubiegłym roku znajdowała się na 9 pozycji, Holandia (spadek z miejsca 7 w roku ubiegłym roku) i Szwecja (awans do pierwszej dziesiątki z miejsca 11 w 2011 roku). Nasz zachodni sąsiad – Niemcy – awansował z miejsca 14 na miejsce 11 w 2012 roku.

Polska w rankingu liczącym 62 pozycje zajęła dość dalekie 37 miejsce, co oznacza spadek o 4 pozycji względem ubiegłego roku.

Liderzy poszczególnych kategorii

Jeśli chodzi o inne kraje naszego regionu, tylko Republika Czeska zajęła wyższą niż Polska pozycję – 35 (spadek z 34 w 2011 r.). Zaraz za Polską na 38. i 39 miejscu znalazły się Słowacja i Rosja. Ostatni kraj z Grupy Wyszechradzkiej, który jest ujęty w rankingu -Węgry – zajął daleką 44. pozycję. Rumunia uplasowała się na 51. miejscu, zaś Ukraina znalazła się na czwartej pozycji od końca.

Warto w tym miejscu wspomnieć o liderach w poszczególnych kategoriach, które składają się na ogólny indeks rozwoju finansowego. I tak pod względem środowiska instytucjonalnego na prowadzenie wysuwają się Singapur, Wielka Brytania i Norwegia. Najlepszym środowiskiem biznesowym mogą pochwalić się ponownie Singapur, Hong Kong, a także Dania.

Do najbardziej stabilnych finansowo krajów na świecie według autorów raportu nalezą Arabia Saudyjska, Szwajcaria i Singapur. W dziedzinie bankowych usług finansowych prym wiodą Hong Kong, Wielka Brytania i Japonia, zaś pod względem niebankowych usług finansowych – USA, Korea Południa i Wielka Brytania. W kategorii rynków finansowych podium wygląda podobnie – w gronie najlepszych obok USA i Wielkiej Brytanii znalazł się Singapur. Jeśli chodzi o ostatnią kategorię, czyli dostęp finansowy, liderami okazały się Szwecja, Kanada i Belgia.

Financial Development Index

Indeks rozwoju finansowego opiera się na analizie czynników odpowiedzialnych za wzrost systemu finansowego, które wspierają wzrost gospodarczy.

Autorzy raportu wymieniają siedem filarów, które składają się ostateczny Financial Development Index. Są to:

  1. Środowisko instytucjonalne (liberalizacja sektora finansowego, zarządzanie korporacyjne, regulacja prawna, wykonywanie umów);
  2. Środowisko biznesowe (kapitał ludzki, podatki, infrastruktura i koszty prowadzenia biznesu);
  3. Stabilność finansowa (ryzyko kryzysu walutowego, systemowe kryzysy bankowe, kryzysy zadłużenia);
  4. Bankowe usługi finansowe (wielkość, wydajność, jawność informacji finansowych);
  5. Niebankowe usługi finansowe (rynek IPO, rynek przejęć i fuzji, ubezpieczenia, sekurytyzacja);
  6. Rynki finansowe (rynki walut, rynki derywatów, rynki akcji, rynki obligacji);
  7. Dostęp finansowy (dostęp komercyjny i detaliczny)