To właśnie z odwiertu w Łebieniu w czerwcu 2011 roku po raz pierwszy popłynął gaz łupkowy. Tym samym firma 3Legs Resources potwierdziła, że z polskich złóż łupkowych można odzyskać gaz ziemny.

Pod koniec października tego roku 3Legs Resources podjęła bardziej zaawansowane badania nad wydobyciem gazu z podziemnych pokładów z wykorzystaniem azotu - podała dzisiaj spółka w komunikacie.

“Rozpoczęliśmy dalsze badania odwiertu LE-2H w Łebieniu. Na tym etapie jesteśmy zadowoleni, ponieważ uzyskujemy o wiele lepsze wyniki w porównaniu z 2011 rokiem. Obecnie gaz płynie bez konieczności tłoczenia azotu i jest go więcej niż rok temu. Zamierzamy nadal monitorować badania, będziemy o nich informować na bieżąco” – poinformował Kamlesh Parmar, główny dyrektor wykonawczy 3Legs Resources.

Oto wyniki nowych badań z Łebienia

Jak informuje spółka, obecnie gaz płynie przez 3,5 calową rurę bez konieczności tłoczenia do studni azotu. 27 października zespół 3Legs Resources zamontował tam specjalną windę z azotem, która umożliwia pozyskiwanie gazu ziemnego z odwiertów poziomych, ale już dwa dni później ją wstrzymano.

W ciągu 8 dni ze studni wypływało średnio około 560 do 780 tysięcy stóp sześciennych dziennie (mscf/d) czystego gazu ziemnego. To znacznie lepszy wynik niż ten, który uzyskano w 2011 roku.

Aby pozyskać gaz, do studni wtłoczono około 320-450 baryłek wody wzbogaconej substancjami, które umożliwiają pozyskanie gazu w czystej postaci. Ten proces budzi największy sprzeciw ekologów, ponieważ prowadzi do zanieczyszczania wód gruntowych. Jak podała spółka, około 26 proc. wtłoczonej wody zostało oczyszczone.

Technologia szczelinowania (kruszenia) hydraulicznego to proces, w trakcie którego w formacjach geologicznych powstają szczeliny lub pęknięcia umożliwiające przepływ gazu ziemnego lub ropy naftowej. Wtłaczanie azotu to nowatorska metoda szczelinowania, która pozwala na dotarcie do złóż rozproszonego gazu znajdującego się na dużych głębokościach. Jest przy tym stosunkowo tania w porównaniu z innymi. 

>>> Czytaj też: Polski sen o gazie łupkowym. Czy czeka nas zimny prysznic? [Zdjęcia]

Bałtyckie plany 3Legs Resources

Grupa 3Legs Resources powstała na początku 2007 r. i koncentruje się na poszukiwaniu i zagospodarowaniu niekonwencjonalnych zasobów ropy naftowej i gazu, w szczególności gazu łupkowego w Europie. Grupa posiada sześć koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż, które obejmują obszar ok. 4 387 km2 w nadmorskim rejonie basenu bałtyckiego w północnej Polsce.

W sierpniu 2009 r. nasza spółka zawarła z ConocoPhillips porozumienie, w ramach którego ConocoPhillips zobowiązuje się finansować koszty programu poszukiwań w bałtyckich blokach koncesyjnych, w tym badania sejsmiczne 3D i wykonanie do trzech odwiertów, w zamian za prawo nabycia 70 proc. udziałów w tych koncesjach. Koncesje są realizowane przez spółki Lane Energy Poland i Lane Resources Poland.