Zysk netto grupy energetycznej Tauron, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w trzecim kwartale tego roku 420,1 mln zł wobec 290,5 mln zł rok wcześniej - podała we wtorek spółka w raporcie.

Analitycy oczekiwali 325-417 mln zł zysku.

Zysk operacyjny grupy Tauron, wytwórcy energii elektrycznej, w trzecim kwartale 2012 roku wyniósł 589,5 mln zł (wobec 382,9 mln zł rok wcześniej) i okazał się o 6 proc. wyższy od oczekiwań analityków na poziomie 556,3 mln zł.

Reklama

EBITDA wzrosła o 36,8 proc. w ujęciu rocznym, do 1,005 mld zł.

Natomiast przychody ze sprzedaży netto wyniosły 5,9 mld zł.

Po trzech kwartałach 2012 grupa Tauron wypracowała 1,275 mld zł zysku netto - przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej - wobec 994,5 mln zł w analogicznym okresie 2011 r. Zysk operacyjny wzrósł do 1,846 mld zł z 1,321 mld zł, EBITDA zwiększyła się o 29,7 proc., do 3,075 mld zł z 2,371 mld zł po trzech kwartałach 2011 roku, a przychody grupy wzrosły o 20,1 proc., do 18,214 mld zł z 15,167 mld zł rok wcześniej.

Marża EBITDA po trzech kwartałach wyniosła 16,9 proc. wobec 15,6 proc. przed rokiem.

W trzecim kwartale br. przychody z tytułu kontraktów długoterminowych (KDT) wyniosły ok. 155 mln zł.

W trzecim kwartale br. grupa Tauron wyprodukowała 4,85 TWh energii, czyli o prawie 5 proc. mniej niż rok wcześniej, z czego 0,28 TWh to energia wytworzona w odnawialnych źródłach, gdzie spadek wolumenu wyniósł prawie 10 proc. rok do roku.

Dystrybucja energii elektrycznej była o 24 proc. wyższa rdr i wyniosła w trzecim kwartale 11,54 TWh. Grupa sprzedała 10,61 TWh energii elektrycznej klientom detalicznym, w stosunku do analogicznego okresu 2011 roku oznacza wzrost o 28 proc.

Po trzech kwartałach wolumen produkcji węgla handlowego zwiększył się do 4,09 mln ton, czyli o 8,2 proc. rdr.

W okresie od pierwszego do trzeciego kwartału 2012 r. grupa wytworzyła 14,09 TWh energii elektrycznej. Wolumenu energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych w tym okresie wzrósł o niemal 20 proc. z 0,77 TWh do 0,92 TWh. Dystrybucja energii w tym okresie wyniosła 35,72 TWh, czyli o 25,2 proc. więcej niż przed rokiem. Sprzedaż detaliczna energii wzrosła o 24,3 proc. rdr, do 33,14 TWh.

Na koniec września 2012 r. Tauron miał 5,294 mln klientów, czyli 28 proc. więcej niż rok wcześniej.

"Grupa Tauron jest obecnie w dobrej sytuacji, zarówno jeśli chodzi o rentowność, jak i sytuację płynnościową, co potwierdza analiza naszych bieżących wyników. EBITDA rośnie niemal w każdym segmencie działalności, a wzrosty w obszarach Wydobycie, Dystrybucja czy Sprzedaż są dynamiczne" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym Krzysztof Zawadzki, wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych Tauron Polska Energia.

"W efekcie tych czynników jesteśmy w stanie realizować przyjęty program inwestycyjny, który znacznie przyspieszył, w szczególności w obliczu wyzwań, jakie stoją przed rynkiem energetycznym w nadchodzących kwartałach. Pracujemy nad zwiększeniem efektywności poprzez dalszą redukcję kosztów działalności operacyjnej oraz wymianę nieefektywnych aktywów produkcyjnych w segmencie Wytwarzania czy Dystrybucji na nowe, będące efektem zakończonych procesów inwestycyjnych" - dodał.

Po trzech kwartałach nakłady inwestycyjne Grupy Tauron wyniosły około 2 mld zł i były wyższe o ok. 40 proc. rdr.

Na koniec września 2012 r. grupa miała około 1,1 mld zł środków pieniężnych, podczas gdy trzy miesiące wcześniej było to 700 mln zł, a na koniec ubiegłego roku 506 mln zł. Zadłużenie finansowe netto wyniosło na koniec września ok. 4,5 mld zł.