W Małopolsce do ataków drapieżników na zwierzęta hodowlane, głównie owce, dochodziło najczęściej na Podhalu, gdzie sezon pasterski trwa od maja do pierwszych śniegów. Najczęściej takie zdarzenia odnotowywano w nadleśnictwie Nowy Targ. Oprócz owiec wilki atakowały też krowy i byki.

Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione, także wilki, pokrywa budżet państwa za pośrednictwem RDOŚ. Do 14 listopada wypłacono hodowcom 30,5 tys. zł, co stanowi 22 proc. oszacowanej sumy wszystkich poniesionych strat. RDOŚ uspokaja, że kolejne odszkodowania zostaną wypłacone do końca roku.

"Na resztę zobowiązań zostały wysłane wnioski o uzyskanie rezerwy celowej budżetu państwa na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione. Obecnie czekamy na pieniądze, a po uzyskaniu rezerwy celowej, odszkodowania zostaną niezwłocznie wypłacone poszkodowanym" - powiedziała PAP Słowińska.