Jako naprawdę dobry określił wiceprezes zarządu Zakładów Chemicznych Police Rafał Kuźmiczonek wynik osiągnięty przez spółkę w trzecim kwartale br. Zysk netto był większy niż spodziewany, poprawiły się wskaźniki płynności - podkreślił.

Dodał, że Police są w dobrej kondycji finansowej, ale nie chciał prognozować wyników spółki na czwarty kwartał. Trwają negocjacje w sprawie cen surowców potrzebnych do produkcji w Policach, w związku z tym za wcześniej by przewidywać przyszłe wyniki - powiedział Kuźmiczonek w czwartek w Szczecinie dziennikarzom.

Jak podkreślał dyrektor departamentu finansów spółki Marek Putzlacher, w III kwartale 2012 roku Zakłady kontynuowały trwały trend stabilizacji finansowej spółki. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 28 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2011 roku. Spółka wypracowała w III kwartale 2012 roku zysk netto na poziomie 26,8 mln złotych wobec 46,3 mln zł przed rokiem, co stanowi wynik o ponad 66 proc. wyższy od oczekiwań rynku.

Dobre wyniki to m.in. efekt dywersyfikacji źródeł dostaw gazu, co pozwoliło uzyskać jego niższe ceny, renegocjacji cen zakupu kluczowych surowców oraz ograniczenia wynagrodzeń - wyjaśnił.

Dyrektor dodał, że zysk netto firmy mógłby być wyższy o ponad 20 mln zł w III kwartale, jednak w zakładach przeprowadzono planowane wyłączenie instalacji z powodu prac remontowych.

Zaznaczył też, ze na wyniki spółki wpływ ma niekorzystna sytuacja na rynku bieli tytanowej, gdzie ograniczony popyt powodował spadek cen. Dodatkowo dwu- trzykrotnie, w porównaniu z rokiem ubiegłym, wzrosły ceny surowców do produkcji bieli.

Wskaźniki płynności spółki pozwalają jej na swobodne negocjacje z bankami - zaznaczył dyrektor.

W III kwartale 2012 r. przychody ze sprzedaży Z.Ch. "Police" S.A. wyniosły 759,5 mln zł i były wyższe o 28 proc. w porównaniu z III kwartałem 2011 r.

Police opracowały specjalny program antykryzysowy, zawierający cztery warianty działań w zależności od sytuacji makroekonomicznej tj. od koniunktury, przez spowolnienie gospodarcze, po recesję i głęboką recesję. Jak jednak zaznaczył Kuźmiczonek, firma nie obserwuje nowych niepokojących elementów na rynku branży chemicznej.

Od września ubr. Police należą do Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów. Do Zakładów Azotowych w Tarnowie trafiło 66 proc. akcji Polic. Pozostałe udziały Polic należą do Agencji Rozwoju Przemysłu (8,81 proc.), Skarbu Państwa (7,07 proc.) i innych akcjonariuszy (18,12 proc.).

Police są jedną z największych firm chemicznych w Polsce, zaliczanych do grupy podmiotów tzw. Wielkiej Syntezy Chemicznej. W 1995 r. zostały przekształcone w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. Dzięki sprzedaży ok. 50 proc. produkcji na rynkach zewnętrznych, zakłady są jednym z większych polskich eksporterów. Spółkę wyróżnia m.in. unikatowa w Polsce instalacja do produkcji bieli tytanowej.

W lipcu 2005 roku Zakłady Chemiczne Police zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka zatrudnia ok. 2,4 tys. osób.