Asseco Poland

Asseco Poland złożyło dokumenty do rosyjskiego odpowiednika UOKiK w sprawie przejęcia rosyjskiej spółki, nad którym pracuje od kilku miesięcy. Asseco postawiło kilka warunków przedstawicielom rosyjskiej firmy i oczekuje, że zostaną spełnione. Prawdopodobieństwo, że projekt nie dojdzie do skutku jest niewielkie. Asseco prowadzi równolegle prace nad mniejszymi akwizycjami w Polsce i nie wyklucza, że może poinformować o jakiejś transakcji przed końcem roku - poinformował na spotkaniu z dziennikarzami prezes Asseco Poland Adam Góral.

"Prawdopodobieństwo, że zrezygnujemy z akwizycji firmy, z którą obecnie rozmawiamy w Rosji jest nieduże. Postawiliśmy jednak cztery warunki i oczekujemy, ze zostaną spełnione, jeśli nie to będziemy musieli zrezygnować, choć nie chcemy tego robić. Złożyliśmy jakiś czas temu dokumenty do rosyjskiego UOKiK, żeby urząd mógł to procedować niezależnie od postępu negocjacji" - powiedział Góral.

"Gdyby ten projekt jednak nie wyszedł, to rozmawiamy z inną firmą w Rosji, gdyż interesuje nas ten rynek i chcemy tam być" - dodał.

Z wypowiedzi Górala wynika, że Asseco Poland zainteresowane jest zakupem pakietu większościowego w rosyjskiej spółce, a w rękach obecnych właścicieli miałoby pozostać około 30 proc. akcji. Z wcześniejszych nieoficjalnych informacji wynika, że wartość transakcji ma nie przekroczyć 100 mln zł.

Informatyczna grupa nadal pracuje nad budową integratora silnie obecnego w poszczególnych regionach Polski. Asseco Poland w kwietniu sfinalizowało zakup większościowego pakietu w spółce Centrum Komputerowe ZETO z siedzibą w Łodzi. We wrześniu podpisało list intencyjny w sprawie nabycia akcji ZETO Białystok za około 37 mln zł i czeka na zgodę UOKiK na jej sfinalizowanie.

"Pracujemy nad kolejnymi projektami przejęć, aby stworzyć silnego integratora. Niektóre z nich to spółki niezbyt duże, więc prawdopodobnie nie będziemy potrzebowali zgody UOKiK na ich przejęcie. Nie wykluczam, że o jakimś projekcie możemy poinformować przed końcem roku" - powiedział Góral.

Azoty Tarnów

Grupa Azoty Tarnów ma przygotowane trzy scenariusze planu inwestycyjnego na przyszły rok. W zależności od sytuacji gospodarczej, CAPEX wyniesie od 250 do 700 mln zł - poinformowali na konferencji prasowej przedstawiciele grupy Azoty Tarnów. "Nasz program inwestycyjny uzależniony jest od kondycji gospodarki. W grę wchodzą trzy scenariusze. Optymistyczny zakłada inwestycje na poziomie 600-700 mln zł. Plan bazowy mówi o wydatkach na poziomie 400 mln zł. Z kolei wariant, który będziemy realizować przy niekorzystnym otoczeniu, to inwestycje rzędu 250 mln zł" - powiedział Krzysztof Jałosiński, wiceprezes Tarnowa.

Dodał, że wciąż trwają analizy, która opcja zostanie wprowadzona w życie. "W pierwszej kolejności będziemy realizować inwestycje, które musimy wykonać z uwagi na wymogi prawne" - poinformował. Tegoroczne inwestycje w grupie wyniosą ok. 400 mln zł.

Azoty Tarnów mają w planie m.in. budowę elektrociepłowni w ZAK. Latem tego roku przedstawiciele firmy zapowiadali, że przeanalizują, czy elektrociepłownia budowana na potrzeby ZAK będzie opalana gazem. Dotychczasowe obserwacje stawiały bowiem opłacalność tego przedsięwzięcia pod znakiem zapytania. Alternatywą miał być węgiel.

Jałosiński zapytany, czy wynegocjowana przez PGNiG z Gazpromem obniżka cen gazu może wpłynąć na decyzję w zakresie paliwa wykorzystywanego w elektrociepłowni, odpowiedział, że obecnie węgiel jest bardziej opłacalny dla ZAK. "Zastanawiamy się też nad tym, czy nie zdecydować się na synergię między węglem a gazem, ale póki co czekamy na zdecydowane informacje co do cen gazu ze strony PGNiG" - poinformował.

Azoty Tarnów oceniają, że w najbliższym czasie może utrzymać się słaba sytuacja w sektorze chemicznym, natomiast obszar nawozowy powinien pozytywnie wpływać na wyniki grupy, również w kontekście spodziewanej obniżki cen gazu. "Z perspektywy trzeciego kwartału nie można przesądzać, że nadchodzą złe czasy, ale na pewno będzie gorzej niż dotychczas, zwłaszcza w sektorze chemicznym" - powiedział na konferencji prasowej Andrzej Skolmowski, wiceprezes Azotów Tarnów.

Wskazał na wyraźny wzrost cen surowców ropopochodnych, które w ostatnich trzech kwartałach spowodowały "odcięcie kilkudziesięciu milionów złotych" w rachunku wyników firmy. "Wzrost cen benzenu w listopadzie przy jednoczesnej presji cenowej w poliamidach ma wpływ na pogorszenie wyników" - poinformował.

Z kolei sytuacja w obszarze nawozowym będzie stabilna. "Część nawozowa będzie lokomotywą, jeśli chodzi o przychody i wyniki grupy w najbliższym czasie" - powiedział Krzysztof Jałosiński, wiceprezes firmy.

Jałosiński ocenia, że sytuację tego segmentu dodatkowo poprawi spodziewana obniżka cen gazu po wynegocjowaniu przez PGNiG obniżki cen surowca kupowanego od Gazpromu.

Koszty gazu stanowią 30 proc. kosztów całej grupy. Firma cały czas pracuje nad dywersyfikacją dostaw surowca. "Chcemy mieć kilkadziesiąt procent udziału innych dostawców spoza systemu" - powiedział Witold Szczypiński, wiceprezes Azotów Tarnów.

W czwartek spółka poinformowała, że zarząd ZA Tarnów po konsolidacji z Puławami zamierza rekomendować wypłaty dywidend na poziomie 40-60 proc. jednostkowego zysku netto Azotów Tarnów.

Prezes Tarnowa Jerzy Marciniak ocenia, że pierwsza wypłata w ramach tej polityki mogłaby nastąpić z zysku za 2012 rok.

Boryszew

Boryszew złożył wstępną, niewiążącą ofertę w procesie prywatyzacji spółki FŁT Kraśnik - poinformował na konferencji prezes Boryszewa, Piotr Szeliga. "Złożyliśmy wstępną, niewiążącą ofertę. Z tego co wiemy oprócz nas oferty złożyli jeszcze dwaj inwestorzy, w tym oferent z Chin. Jesteśmy zainteresowani przejęciem, ale nie za wszelką cenę" - powiedział Szeliga. Dodał, że ostateczny termin składania ofert wypada w grudniu. Fabryka Łożysk Tocznych w Kraśniku zatrudnia obecnie ponad 2.000 pracowników i może produkować do 16 mln sztuk łożysk w trzech grupach konstrukcyjnych, tj. łożyska kulkowe, stożkowe i walcowe. W 2011 roku Kraśnik miał 273 mln zł skonsolidowanych przychodów wobec 208 mln zł rok wcześniej.

Impel

Impel podpisał warunkową umowę kupna 68,09 proc. akcji spółki Gwarant Agencja Ochrony za 11,636 mln zł - podał Impel w komunikacie. "Wykonanie umowy nastąpi w dacie wskazanej przez Impel, a w przypadku braku takiego wskazania, w dniu 26 listopada 2012 roku" - napisano w raporcie. Jednocześnie 14 listopada spółka zawarła z Edwardem Kuczerem, prezesem i akcjonariuszem Gwaranta, umowę regulującą warunki i terminy nabycia od niego oraz osób z nim powiązanych 25 proc. akcji spółki. Wcześniej Impel informował, że transakcja ma charakter inwestycji długoterminowej i zostanie sfinansowana ze środków pochodzących z emisji akcji serii E Impela. Gwarant Agencja Ochrony zajmuje się outsourcingiem usług dla przedsiębiorstw oraz osób prywatnych w zakresie fizycznej ochrony osób i mienia, monitoringu, ochrony technicznej oraz usług porządkowych.

Kompania Węglowa

16.11. Katowice (PAP) - Bogusław Oleksy i Wojciech Kotlarek zostali wybrani przez radę nadzorczą Kompanii Węglowej na wiceprezesów spółki - poinformował w piątek Jan Czypionka z biura komunikacji KW. Zostaną powołani na stanowiska z początkiem przyszłego roku. >>>> 

GK PRAGMA INKASO

Skonsolidowane przychody brutto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO wyniosły ponad 262 mln zł w trzech kwartałach br., natomiast przychody netto osiągnęły wartość 29,2 mln zł. Oznacza to wzrost odpowiednio o 18 i 33 proc. wobec tego samego okresu roku ubiegłego. Znacząco, bo aż o 33 proc., wzrósł zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej do poziomu 6,6 mln zł. Grupa Kapitałowa PRAGMA INKASO, w skład której wchodzą spółki: Pragma Inkaso SA, Pragma Faktoring SA, Pragma Collect Sp. z o.o., Pragma Inwestycje Sp. z o.o., opublikowała wyniki finansowe za III kwartał 2012 roku. Jak wynika z raportu, przychody brutto ze sprzedaży Grupy za trzy kwartały br. wzrosły do kwoty 262 722 tys. zł, przy 221 642 tys. zł uzyskanych w analogicznym okresie w 2011 roku (wzrost o 18 proc.). W tym samym okresie przychody netto osiągnęły poziom 29 208 tys. zł, podczas gdy po trzech kwartałach w roku ubiegłym wynik ten zamknął się w kwocie 21 837 tys.zł, co oznacza wzrost o 33 proc. Zysk netto (przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej) po III kwartale tego roku zanotował także 33-proc. wzrost – jego wartość wyniosła 6 619 tys. zł, przy 4 951 tys. zł w trzech kwartałach 2011 r.

Rank Progress

Ponad 36 mln zł zysku netto wypracował w trzecim kwartale 2012 roku Rank Progress. Legnicki deweloper ruszył w tym czasie z trzema nowymi inwestycjami. Trzeci kwartał 2012 roku był dla Rank Progress najbardziej udanym okresem w tym roku. Legnicka spółka rozpoczęła w tym czasie trzy inwestycje: w Chojnicach, Pile i Grudziądzu. Dzięki temu, jeden z największych deweloperów komercyjnych w Polsce zanotował 36,03 mln zł zysku netto. – Na zysk, jak zwykle, decydujący wpływ miały dwa czynniki: kurs euro i postępy w projektach inwestycyjnych. W zakończonym kwartale kurs był dla nas po raz kolejny niekorzystny i gdyby nie to, nasz wynik mógłby być znacznie wyższy. Rozpoczęliśmy jednak trzy z planowanych przez nas inwestycji, co pozwoliło przeszacować je do wartości godziwej i rozpoznać w zysku – tłumaczy Mariusz Kaczmarek, członek zarządu i dyrektor finansowy Rank Progress. Według wyliczeń spółki, każda zmiana kursu euro złoty o 1 proc. w górę lub w dół powoduje wzrost lub spadek zysku netto na poziomie około 2,6 mln zł.

EKO-HOLDING

Ecorse Investments, pośrednio kontrolowany przez Advent International, wezwał do sprzedaży 2,02 proc. akcji Eko Holding, czyli 984.052 akcji, po 7 zł za papier - poinformował pośredniczący w wezwaniu UniCredit CAIB Poland. Wzywający zamierza osiągnąć 100 proc. głosów na WZ Eko Holding, co odpowiada 48.616.605 akcji spółki. Zapisy potrwają od 6 grudnia 2012 roku do 4 stycznia 2013 roku. Fundusz chce wycofać Eko Holding z obrotu na GPW.

"Jeśli po przeprowadzeniu wezwania wzywający nie osiągnie 100 proc. ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, wzywający rozważy przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych" - napisano. Ecorse Investments wezwał do sprzedaży 100 proc. akcji Eko Holding we wrześniu. Początkowo Ecorse oferował w wezwaniu cenę 4,1 zł za jedną akcję Eko Holding, potem podniósł ją do 4,7 zł, a następnie do 5,6 zł za akcję. Ostatecznie podniósł cenę w wezwaniu na akcje Eko Holding do 7 zł i zamknął wezwanie, osiągając zapisy odpowiadające 97,98 proc. ogólnej liczby akcji spółki. Obecnie posiada 47.632.553 akcji Eko Holding.

PBG, RAFAKO

Adaptorinvest wyraził zgodę na przyjęcie zabezpieczenia wynagrodzenia z tytułu umowy o doradztwo finansowe w postaci weksla własnego głównego akcjonariusza PBG i zniesienie zastawu na akcjach Rafako - podało PBG w komunikacie. Adaptorinvest zwrócił się również z wnioskiem o zaproponowanie dodatkowego zabezpieczenia, np. w postaci poręczenia. PBG w komunikacie zadeklarowało, że kontynuuje współpracę z Adaptorinvest, której celem jest pozyskanie inwestora strategicznego dla PBG. Na początku października PBG informowało, że 13 sierpnia ustanowiono zastaw na 34.800.001 akcjach Rafako należących do Multaros, spółki zależnej PBG. Akcje Rafako, na których ustanowiono zastaw uprawniają do 50 proc. głosów na WZ. Zabezpieczenie zostało ustanowione na rzecz cypryjskiej spółki Adaptorinvest. Wartość zabezpieczenia nie przekracza 5 mln euro.

PKP INTERCITY

Od piątku można kupić bilety pociągi PKP Intercity kursujące od 1 grudnia do 10 stycznia z upustem do 30 proc. ceny biletu - poinformował w piątek dziennikarzy prezes PKP Intercity Janusz Malinowski. Taki bilet trzeba jednak kupić ze znacznym wyprzedzeniem. Oferta obowiązuje na wszystkie pociągi kategorii Express InterCity i ekspresy zarówno w pierwszej, jak i drugiej klasie. Oferta będzie obowiązywała od 1 grudnia do 10 stycznia na wszystkich trasach. Nie ma ograniczonej puli biletów. Tańszy bilet może kupić każdy - jednak musi kupić bilet najwcześniej z 30-dniowym, a najpóźniej z 8-dniowym wyprzedzeniem. Oferta "Bilet świąteczny" ma być pierwszym krokiem w stronę uproszczenia taryf i promocji przewoźnika.

RAFAKO

Sąd Okręgowy w Gliwicach postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności uchwał rady nadzorczej Rafako poprzez zawieszenie wykonania uchwał z 29 października ws. powołania nowych członków zarządu. Sąd zakazał radzie dokonywania jakichkolwiek zmian w składzie zarządu oraz zawiesił wykonanie uchwały rady nadzorczej z dnia 29 października w sprawie odwołania członków zarządu, w tym prezesa Wiesława Różackeigo - podało Rafako w komunikacie. W związku z udzieleniem zabezpieczenia zarząd Rafako poinformował, że działa w składzie: prezes - Wiesław Różacki, wiceprezes - Dariusz Karwacki, wiceprezes Bożena Kawałko, wiceprezes Krzysztof Burek oraz wiceprezes Jarosław Dusiło. 29 października rada nadzorcza Rafako odwołała ze składu zarządu spółki: Wiesława Różackiego, Bożenę Kawałko oraz Dariusza Karwackiego. Na funkcję prezesa Rafako został wówczas powołany Paweł Mortas, będący jednocześnie prezesem PBG. Na członka zarządu został powołany Maciej Kaczorowski. Kandydatem głównego akcjonariusza PBG do rad nadzorczych PBG i Rafako jest Agenor Gawrzyał, któremu planuje się powierzenie funkcji przewodniczącego w obu spółkach - poinformowało PBG w komunikacie prasowym.

TZMO

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych mają 100 proc. kapitału zakładowego i głosów na WZ Polleny-Ewa - podała spółka w komunikacie. Przed przymusowym wykupem TZMO miały 2.235.163 akcje Pollena-Ewa, co stanowiło 78,99 proc. w kapitale zakładowym oraz 52,82 proc. w ogólnej liczbie głosów oraz 344.765 akcji imiennych uprzywilejowanych, co stanowiło 12,18 proc. w kapitale zakładowym oraz 40,74 proc. w ogólnej liczbie głosów. Obecnie TZMO mają 350.485 akcji imiennych (12,39 proc. kapitału oraz 41,41 proc. głosów) oraz 2.479.115 akcji (87,61 proc. w kapitale zakładowym oraz 58,59 proc. w ogólnej liczbie głosów). Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych informowały wcześniej, że zamierzają wycofać akcje Polleny-Ewa z obrotu na warszawskim parkiecie.

Alior Bank

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła dziś prospekt emisyjny Alior Banku. To będzie największy debiut na GPW od ponad roku. >>>>