Cena docelowa została wyznaczona na poziomie 139,1 zł.

Raport wydano przy kursie 152,7 zł, co w zestawieniu z wyceną analityków implikuje potencjał spadkowy na poziomie dochodzącym do 9 proc.

„Wynik netto Pekao w III kwartale ukształtował się na poziomie znacznie wyższym niż oczekiwania rynkowe. W tym okresie spółka zarobiła 798 mln PLN (+4.2% r/r, 13.3% kw./kw.), przy średnich prognozach 703 mln PLN. W III kwartale bank zapisał także w kapitał 16 mln PLN. Wynik lepszy niż prognozy to skutek bardzo wysokich zysków ze sprzedaży portfela papierów dłużnych” – napisano w raporcie.