Taką przewagę daje brak podatku Belki (19 proc.) od zysków wypracowanych na IKE. Warunek: nie można wycofać oszczędności przed ukończeniem 60. roku życia. Warto podkreślić, że podatkowi od zysków kapitałowych nie podlega nie tylko zarobek ze sprzedaży papierów wpływający na IKE, lecz także dywidendy uzyskane z akcji oraz odsetki od obligacji. Zyski można na IKE reinwestować. W ten sposób posiadacz konta korzysta z mechanizmu procentu składanego i może w długim okresie zarobić znacznie więcej niż posiadacz normalnego rachunku.

W skrajnych przypadkach może to być nawet 128 proc. więcej. Oto przykład takiej sytuacji: dwóch 20-latków zakłada konta. Jeden zwykły rachunek maklerski, drugi IKE. Obydwaj inwestują nieprzerwanie przez 40 lat tyle samo (1 tys. zł, 5 tys. lub 10 tys. rocznie). Przy średniorocznej stopie zwrotu w wysokości 15 proc. posiadacz rachunku maklerskiego po upływie 40 lat i wpłatach 1 tys. zł na rok będzie miał na koncie np. 896 tys. zł. Właściciel maklerskiego IKE 2,045 mln zł. Jednak nawet w przypadku gorszych inwestorów (średnioroczny zwrot w wysokości 6 proc.) i krótszego okresu inwestowania różnica będzie znacząca. W przypadku okresu 30-letniego sięgnie 23 proc., 20-letniego – 14 proc., a w przypadku 10-letniego – 7 proc., i to niezależnie od inwestowanej co roku sumy (1 – 10 tys. zł).

  Możliwość osiągnięcia wyższych zysków powoduje, ze osoby posiadające maklerskie IKE inwestują więcej. W I półroczu br. średnie wpłaty na takie konta wyniosły 6,6 tys. zł. Zostawiły daleko w tyle inne rodzaje IKE. Średnia wpłata dla wszystkich IKE, także tych bankowych, ubezpieczeniowych i funduszowych, wyniosła 1,6 tys. zł. To także wśród maklerskich IKE jest najwięcej kont aktywnych, na które regularnie dokonywane są wpłaty – 55 proc., średnia rynkowa to 26,3 proc. Jednak wciąż mało osób interesuje się tą możliwością inwestycji. Na maklerskich kontach, które oferuje 6 brokerów, obecnie oszczędza 18,4 tys. osób. Łącznie zainwestowały 465 mln zł. Pozostałe IKE maja ponad 800 tys. rachunków, na których ulokowano prawie 2,7 mld zł. W tym roku na IKE można wpłacić do 10 578 zł.