Ubezpieczyciele mówią jednym głosem: wchodzimy w nowy etap wojny o klientów. Dlatego w ich ofercie pojawia się wiele nowości. Najwięcej dotyczy polis zdrowotnych.

Początek dało TU Europa. Jako pierwsze zaczęło ubezpieczać klientów na wypadek konieczności leczenia po powrocie z podróży zagranicznej. – Taki produkt umożliwia kompleksową rekonwalescencję, gdy podczas wyjazdu turyście przydarzy się nieszczęśliwy wypadek i po powrocie będzie zmuszony kontynuować leczenie. Nie wymaga angażowania własnych środków, gdyż wszystkie koszty na bieżąco pokrywa firma – tłumaczy Mariusz Górski, dyrektor departamentu ubezpieczeń zagranicznych TU Europa.

W ramach ubezpieczenia kosztów leczenia zakład zorganizuje i sfinansuje operacje oraz pobyt w szpitalu, zapewni dostęp do lekarzy 14 specjalności oraz wykonanie różnorodnych badań, m.in. laboratoryjnych, RTG, USG, tomografii komputerowej, bez skierowań i limitów. Pokryje także koszty domowych wizyt lekarskich i rehabilitacji stacjonarnej. Całość przy stawce niespełna 2 zł dziennie.

Za Europą poszli inni. Signal Iduna w ramach Multiochrony ze Szpitalną Opieką Zdrowotną kusi ubezpieczeniem na życie z elementami ochrony zdrowia. W ramach tego ubezpieczenia klienci mogą np. korzystać z komfortowych warunków pobytu w szpitalu – osobny pokój, indywidualne wyżywienie itp.

Dodatkowe opcje w pakiecie Na Zdrowie zaproponowała z kolei Aviva. Zapewniają one ubezpieczonemu wypłatę określonej kwoty, gdy korzysta np. z pomocy w ramach chirurgii jednego dnia lub leczenia nowotworu. Świadczenie wynosi 2 tys. zł po leczeniu nowotworu złośliwego i 10 tys. zł dla osoby, która zostanie zakwalifikowana przez NFZ do onkologicznego programu zdrowotnego lub programu chemioterapii niestandardowej. Ubezpieczyciel zapewnia też w ramach tej polisy wypłatę pieniędzy na zakup leków.

Zakłady starają się również znaleźć rynkowe nisze i zaproponować ubezpieczenia tam, gdzie dotąd ich nie było. Concordia wprowadziła Ochronę Prawną Wierzytelności. – Już prawie co czwarta polska firma sygnalizuje narastające problemy z otrzymaniem na czas zapłaty za sprzedane towary i usługi. Stąd pomysł ubezpieczenia – wyjaśnia Joanna Namerła, menedżer produktów dla instytucji finansowych Ubezpieczenia Concordia.

Polisa daje możliwość skorzystania z porad prawnych dotyczących niewypłacalności kontrahentów i prowadzonej działalności gospodarczej. Cena ubezpieczenia rozpoczyna się już od 149 zł za rok. Klient może liczyć także na pomoc przy windykacji należności, zarówno na drodze polubownej, jak i sądowej. Poza tym ma też do dyspozycji profesjonalne raporty handlowe, dzięki którym może zweryfikować kontrahentów i sprawdzić ich kondycję finansową.

Menedżerów chce chronić także Allianz. Jego nowa polisa Rodzina Prestige zapewnia wysokie sumy ubezpieczenia – od 100 tys. zł. Zaś grupowa forma ubezpieczenia – dla właściciela firmy i minimum 5 osób kadry– gwarantuje składkę niższą niż w przypadku ubezpieczenia indywidualnego.

Nowe strategie, które przede wszystkim koncentrują się na wchodzeniu na niezdobyte do tej pory obszary, mają znacznie podnieść wyniki finansowe TU. Takiej możliwości nie dają już tradycyjne ubezpieczenia – komunikacyjne i majątkowe, ponieważ tu konkurencja jest największa, a rynek nasycony.