Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach PAP oraz Bloomberg.

Awbud

Awbud podpisał umowę na wykonanie "pod klucz" zadania inwestycyjnego pt. "Zaprojektowanie i budowa Zakładu Kompostowego przy Częstochowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. w Sobuczynie w ramach rozbudowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla subregionu północnego województwa śląskiego". Wartość kontraktu to 34,93 mln zł - podał Awbud w komunikacie. W komunikacie podano, że przedmiot umowy zostanie zrealizowany nie później niż 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Kernel

Kernel Holding w pierwszym kwartale roku obrotowego 2012/2013 miał 36,8 mln USD zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej - podała spółka w raporcie. Konsensus PAP zakładał zysk netto na poziomie 39,4 mln USD. Zysk operacyjny grupy wyniósł 54,8 mln USD i okazał się niższy od oczekiwań analityków na poziomie 55,9 mln USD. Przychody ze sprzedaży netto wyniosły natomiast 517,7 mln USD. Konsensus rynkowy zakładał przychody na poziomie 516,4 mln USD.

PBG - Rafako - EDF Polska

EDF Polska zgodził się na podpisanie umowy na zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie instalacji odsiarczania spalin w spółkach grupy, z konsorcjum Rafako i PBG, pomimo iż wartość oferty tego konsorcjum przekraczała budżet przeznaczony początkowo na ten projekt. Termin podpisania kontraktu jest już wyznaczony - wynika z wypowiedzi Jerzego Wiśniewskiego, przewodniczącego rady nadzorczej PBG. "Jesteśmy w przededniu podpisania umowy za 1 mld zł z EDF-em, termin jest wyznaczony" - powiedział Wiśniewski dziennikarzom. We wrześniu EDF Polska poinformował, że oferta konsorcjum Rafako i PBG za 954,8 mln zł brutto (769 mln zł netto) została wybrana jako najkorzystniejsza w tym przetargu. Cena oferty przekraczała jednak kwotę, jaką zamawiający przeznaczyli na sfinansowanie zamówienia. Według nieoficjalnych informacji budżet inwestora wynosił 694 mln zł netto. Ponieważ oferta zwycięskiego konsorcjum przekraczała budżet inwestora, EDF informował, że umowa z wykonawcą, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą zostanie zawarta jedynie wówczas, jeśli zamawiający znajdą dodatkowe środki finansowe do wysokości ceny oferty najkorzystniejszej. Zamawiający nie poinformował jednak, czy zwiększy budżet postępowania.

PGNiG

Agencja ratingowa Standard and Poor’s , 28 listopada 2012 roku , obniżyła ocenę kredytową PGNiG z "BBB" na "BBB-" z perspektywą stabilną - podała spółka w komunikacie. >>>>

Ciech

Ciech sprzedał obligacje o wartości 320 mln zł. Inwestorzy w trakcie procesu book buildingu złożyli zapisy na ponad 370 mln zł. Większość papierów została objęta przez fundusze emerytalne i inwestycyjne - podał w komunikacie prasowym Espirito Santo Investment Bank (BESI), który był organizatorem i agentem emisji na rynku polskim korporacyjnych papierów Ciechu. Niewiele ponad jedną czwartą objęły banki, a ok. 16 proc. trafiło do innych inwestorów. Emisja obligacji denominowanych w złotych z terminem zapadalności w grudniu 2017 r. została przeprowadzona w formie oferty niepublicznej. Pozyskane w wyniku emisji środki będą przeznaczone na refinansowanie zadłużenia Ciech. Tym samym spółka ma szansę zakończyć z powodzeniem proces restrukturyzacji swoich zobowiązań. W związku z emisją agencja Standard&Poor's Rating Services nadała spółce rating B, z perspektywą stabilną, a Moody's Investors Service rating B2, także z perspektywą stabilną. Jednocześnie z obligacjami w złotych Ciech wyemitował również obligacje zagraniczne o wartości 245 mln euro.

Comarch

Comarch podpisał kontrakt z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji (MAC) na świadczenie usługi wsparcia utrzymania systemu ePuap przez okres 13 miesięczny. Spółka otrzymała też zlecenie z Ministerstwa Sprawiedliwości na dostawę urządzeń i instalację oprogramowania do cyfrowej rejestracji rozpraw w sądach powszechnych. Wartość pierwszego zlecenia do 11,87 mln zł brutto, a drugiego około 4 mln zł brutto - wynika z suplementu do Dziennika Urzędowego UE.

PKN Orlen

Spółka Orlen PetroCentrum z grupy kapitałowej PKN Orlen zmieniła nazwę na Orlen Paliwa. Zmiana nazwy nie niesie żadnych skutków prawnych i formalnych. Jak wyjaśniła spółka w komunikacie, nowa nazwa "w sposób bardziej bezpośredni nawiązuje do branży paliwowej" zwiększając rozpoznawalność podmiotu jako dostawcy paliw. Zmiana nazwy Orlen PetroCentrum na Orlen Paliwa nastąpiła 27 listopada. Spółka podała, iż jej dane rejestracyjne, w tym numer KRS, a także forma własności oraz skład personalny organów spółki, pozostają bez zmian. Nazwa spółki Orlen PetroCentrum obowiązywała od 2000 r. Przedtem, od chwili powstania w 1996 r., działała ona pod nazwą PetroCentrum sp. z o.o. Spółka z siedzibą w Płocku jest Regionalnym Operatorem Rynku PKN Orlen, zajmującym się sprzedażą paliw, w tym różnego gatunku benzyn, oleju napędowego i oleju opałowego. Ma biura terenowe w Poznaniu, Niemcach koło Lublina i Gdańsku, obsługuje kilka tysięcy klientów instytucjonalnych i indywidualnych w kraju.