Tak MSP odpowiedziało na pytanie o reakcję na niekorzystną dla prezesa GPW, Ludwika Sobolewskiego, uchwałę rady spółki. Rada wyraziła dezaprobatę dla zachowania prezesa, po tym jak „wraz ze swoim podwładnym zaangażował się w pozyskiwanie środków dla potrzeb finansowania komercyjnej produkcji filmowej, będącej przedmiotem doniesień medialnych”. Uznano, że doszło do naruszenia zasad etyki w biznesie.
Chodzi o październikową publikację „Pulsu Biznesu”, według którego propozycje współpracy przy filmie miały opozycje współpracy przy filmie miały opozycje współpracy przy filmie miały o Emil Stępień, współpracownik Ludwika Sobolewskiego, wspierał produkcję filmu, w który zaangażowana jest partnerka prezesa GPW. Propozycje współpracy przy filmie miały dostać spółki z NC i autoryzowani doradcy tego rynku.
W efekcie w piątek rada giełdy zawiesiła Ludiwka Sobolewskiego i przekazała pełnienie obowiązków prezesa GPW Adamowi Maciejewskiemu, członkowi zarządu, którego równocześnie powołała na stanowisko wiceprezesa. Kurs GPW lekko spadł.