Od cenowego szczytu na rynku mieszkaniowym mija już pięć lat. W tym czasie przeciętne „M” w dużym mieście straciło na wartości 26 proc. Gdyby uwzględnić dane GUS o tym o ile w międzyczasie inflacja podniosła ogólny poziom cen, to możemy oszacować, że dziś za metr mieszkania trzeba realnie zapłacić 37,1 proc. mniej niż na początku 2008 roku.

Z drugiej strony przeciętne wynagrodzenie w ciągu ostatnich 5 lat rosło, co przełożyło się na większą dostępność mieszkaniową. Zgodnie z informacjami GUS, w 2008 roku przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce wynosiło 3158,48 zł miesięcznie. W 2011 roku było to już 3625,21 zł miesięcznie, a najnowsze dane GUS sugerują, że w 2012 roku wynagrodzenia mogły wzrosnąć o kolejne 3,4 proc. (póki co dane są dostępne dla sektora przedsiębiorstw).

>>> Polecamy: Oto najtańsze mieszkania w największych miastach Polski

Dziś zakupy mogą być o połowę większe

W efekcie, biorąc pod uwagę dane z 15 największych rynków, można szacować, że roczna pensja wystarcza dziś na zakup o około 36,2 proc. większej powierzchni mieszkania niż pięć lat temu. Ale na przykład w Bydgoszczy możliwości zakupowe wzrosły przez pięć lat o zaledwie kilkanaście procent (za roczną pensję netto w 2008 roku można było kupić 6,5 metrów, a teraz około 7,4 metrów). Z drugiej strony w Gdyni możliwości zakupowe można dziś kalkulować na 6,9 metrów, czyli o ponad połowę więcej niż pięć lat temu (4,4 m kw.).

Reklama

Biorąc pod uwagę poziom cen mieszkań z początku 2008 roku (wtedy zanotowano cenowy szczyt) można oszacować, że na 15 największych rynkach wynagrodzenie roczne netto wystarczyłoby na zakup przeciętnie 5,5 m kw. mieszkania. Dziś jeśli wynagrodzenie netto przyjęłoby się na poziomie średnim z 2012 roku można otrzymać wynik na poziomie 7,5 m kw. przeciętnego mieszkania.

Jest to znacznie więcej niż w 2008 roku. Wciąż jednak w bardziej komfortowej sytuacji są mieszkańcy Dublina, Berlina i Kopenhagi. Zgodnie bowiem z badaniami Home Broker opartymi o informacje Eurostatu i portalu Global Property Guide, w miastach tych roczna pensja wystarczy na zakup ponad 10 metrów i to nie przeciętnego mieszkania, ale apartamentu w centrum.

>>> Czytaj też: Zobacz, na jakie pensje liczyć mogli rozpoczynający karierę w 2012 roku

W Katowicach dwa razy więcej niż w Krakowie

Warto ponadto zauważyć, że w gronie 15 przebadanych polskich miast mamy do czynienia ze sporym rozdźwiękiem pomiędzy możliwościami nabywczymi mieszkańców. Do porównań przyjęte zostały dane o cenach transakcyjnych za ostatnie trzy miesiące i szacunkowy roczny dochód netto za rok ubiegły. Takie zestawienie wygrałyby Katowice. Jej mieszkańcy z dochodem na poziomie 43,2 tys. zł mogą za tę kwotę kupić niespełna 12 m kw. przeciętnego lokum. Na drugim miejscu z wynikiem 8,7 m kw. uplasowała się Zielona Góra.

Wynagrodzenia mieszkańców tego miasta są znacznie niższe niż w Katowicach, gdyż za 2012 rok można je przyjąć na 28,6 tys. zł netto. Wysokie miejsce w rankingu gwarantuje jednak w tym przypadku atrakcyjny poziom cen mieszkań (3,3 tys. zł za metr). Zestawienie zamyka Kraków.

Mieszkańcy tego miasta za swoje wynagrodzenie netto za zeszły rok mogliby kupić jedynie 5,8 m kw. przeciętnego lokum. Jest to wynik dwukrotnie niższy niż w Katowicach.

Możliwa do nabycia powierznia przeciętnego lokalu za średnią roczną pensję netto w największych miastach / Media