Nowy zarząd Próchnika przedstawi w ciągu 4 tygodni nowa strategię spółki, zakładającą wzrost sprzedaży i rentowności dzięki m. in. wprowadzeniu do oferty mody damskiej, poinformował nowy prezes spółki Rafał Bauer. Na ten cel zostaną przeznaczone 32 mln zł pozyskanych z emisji akcji, przeprowadzonej w lutym.

"Nowa strategia Próchnika na pewno nie będzie powielaniem moich działań w Vistuli i Wólczanki, ani działań poprzednich zarządów spółki. Na pewno jednak potrzebujemy czasu i myślę, że taką strategię pokażemy radzie nadzorczej w ciągu 4 tygodni" - powiedział Bauer dziennikarzom.

Zdaniem prezesa, dodatkowym zagrożeniem jest obecna sytuacja gospodarcza, która może dodatkowo komplikować realizacje nawet najlepszej strategii. Dlatego konieczna jest bardzo dokładna i szczegółowa analiza sytuacji spółki, a dopiero później przedstawienie odpowiedzialnego programu rozwoju.

"Próchnik ma ogromny potencjał rozwojowy, marka jest bardzo znana - warto przypomnieć, że jesteśmy jedynym podmiotem z pierwszej piątki debiutujących na GPW, który jeszcze na niej jest obecny. Chcemy więc utrzymywać naszą markę i renomę, ale odejdziemy od produktów typowo męskich - Próchnik od najnowszej kolekcji będzie damsko-męski" - podkreślił Bauer.

W nowej strategii znajdą się więc głównie zapisy dotyczące rozwoju oferty produktowej oraz ekspansji na nowe rynki. Bauer nie widzi bowiem potrzeby głębokiej restrukturyzacji spółki.

"Poprzedni prezes, Krzysztof Grabowski, od strony oszczędzania i efektywności zrobił chyba wszystko co było można i teraz na tej bazie trzeba coś zbudować. Na pewno więc spółka musi zwiększyć sprzedaż i rentowność, ale nie może to już być odzież męska - to musi być moda męska" - podkreślił nowy prezes Próchnika.

Bauer uniknął jednak odpowiedzi na pytania o finansową stronę przedsięwzięcia, zasłaniając się brakiem pełnej wiedzy o spółce. Zadeklarował natomiast rozwój sieci sklepów, których obecnie Próchnik posiada tylko 30.

"Większość porównywalnych marek ma sieć znacznie większą, jest więc miejsce na rozwój. Mamy także środki z emisji, która została wczoraj objęta w całości. Jednak zostaną one przeznaczone nie tylko na sklepy, ale także na nowe produkty i ich promocję" - podsumował Bauer.

Próchnik wyemitował 160 mln akcji serii I po cenie emisyjnej 20 groszy co oznacza, że jej kapitały zostały zasilone kwotą 32 mln zł. Akcje nowej emisji zostały 12 lutego 2013 r. objęte m.in. przez: Black Lion Fund (24,5 mln szt.), Karoline Mościcką-Bauer (10 mln szt.), Rage Age International Holding Limited (90 mln szt.) oraz fundusze zarządzane pzez Altus TFI (28 mln szt). Spółka podała także, że 160 mln nowych akcji reprezentuje 56,64% kapitału zakładowego spółki.

Próchnik S.A. jest spółką handlową z branży odzieżowej, zlecającą produkcję projektowanych przez siebie kolekcji firmom zewnętrznym. Specjalizuje się w produkcji odzieży męskiej. Po III kw. 2012 r. spółka wypracowała 14,65 mln zł przychodów i przyniosła 1,33 mln zł straty netto.