"W 2012 roku wszystkie kluczowe wskaźniki finansowe uległy poprawie. Wskaźnik zwrotu na kapitale (ROE) wzrósł do 15,5%, tj. o 2,6 pkt proc. z 12,9% odnotowanych w roku poprzednim. Wskaźnik zwrotu na aktywach (ROA) wyniósł 2,4%, co w porównaniu do 1,6% w 2011 roku oznacza wzrost o 0,8 pkt proc. Poprawa powyższych wskaźników była przede wszystkim efektem znaczącego wzrostu zysku netto w 2012 roku" – podał bank w raporcie.

Skonsolidowany zysk netto grupy za 2012 rok wyniósł 970,1 mln zł i wzrósł o 233,7 mln zł tj. o 31,7% w stosunku do zysku z 2011 roku.

Przychody operacyjne wzrosły o 12,4% w skali roku do 2.726,6 mln zł na koniec 2012 r., zaś koszty spadły o 0,2% r/r do 1.429,6 mln zł

"W obszarze efektywności kosztowej bank odnotował także poprawę obniżając wskaźnik kosztów do dochodów do 52% z 59% rok wcześniej" - podano także.

Bank Handlowy podał, że marża odsetkowa, zarówno na aktywach ogółem, jak i aktywach odsetkowych, zwiększyła się w 2012 roku, pozostając tym samym jedną z najwyższych marż w polskim sektorze bankowym.

Marża odsetkowa netto wzrosła do 2,7% w 2012 r. wobec 3,1% rok wcześniej, zaś marża na aktywach odsetkowych zwiększyła się do 4,4% wobec 4,0% na koniec 2011 r.

Bank podał, że wskaźnik kredytów do depozytów wzrósł o 10 pkt. proc. w 2012 roku do 73%, głównie w wyniku zwiększenia akcji kredytowej dla klientów korporacyjnych.

"Wskaźnik ten, pomimo wzrostu r./r., pozostał na bezpiecznym poziomie, pozytywnie wyróżniając bank na tle sektora pod względem sytuacji płynnościowej" - czytamy także.

Suma bilansowa grupy wyniosła 43 508,8 mln zł na koniec 2012 r., co oznacza wzrost o 2,9% w skali roku.

Należności netto od klientów ogółem wzrosły o 10,2% r/r do 16,22 mld zł, przede wszystkim w efekcie efektem istotnego, tj. o 16,6%, wzrostu kredytów udzielonych klientom korporacyjnym. Wzrost odnotowano we wszystkich podstawowych segmentach rynku, tj. segmencie przedsiębiorstw (głównie w obszarze dużych przedsiębiorstw), klientów globalnych oraz klientów korporacyjnych.

Wskaźnik kredytów NPL spadł do 7,5% wobec 9,4% na koniec 2011 r.

Zobowiązania wobec klientów wzrosły o 11,4% w skali roku do 26,85 mld zł na koniec 2012 r., w tym depozyty klientów zmniejszyły się o 1,2% r/r do 23,63 mld zł, zaś środki na rachunkach klientów wzrosły o 7,9% w skali roku do 14,28 mld zł.