Choć pieniądze to ważny powód zmiany pracy, to z najnowszego badania Randstad Award wynika, że nie jedyny. Dlaczego decydujemy się odejść z pracy?

Dlaczego odchodzimy z pracy i co nas w niej trzyma?

Z badania Randstad Award wynika, że dominującym powodem, dla którego rezygnujemy z pracy są pieniądze. Otóż 68 proc. respondentów przyznało, że to niezadowolenie z wynagrodzenia jest głównym powodem poszukiwania nowego pracodawcy. Postawa ta – jak czytamy w informacji prasowej na temat badania – była podobna we wszystkich grupach, niezależnie od wieku i wykształcenia.

Reklama

Dość istotnym powodem podjęcia decyzji o rezygnacji z dotychczasowej pracy okazał się również brak perspektyw rozwoju zawodowego - 23 proc. ankietowanych uznało to za główny powód.

Obok perspektyw rozwoju liczy się również przyjazna atmosfera w miejscu pracy. 18 proc. ankietowanych wymieniło ten powód jako główny przy rezygnacji z pracy.

Oprócz powodów rezygnacji z pracy w badaniu zapytano także o powody, które sprzyjają pozostaniu w bieżącego pracodawcy. I tak połowa badanych uznała, że najważniejszym powodem jest stabilna sytuacja finansowa firmy. Nieco mniej, bo 37 proc. uznało, że równie ważne pod tym względem jest bezpieczeństwo zatrudnienia. Na trzecim miejscu najważniejszych powodów, które sprzyjają pozostaniu w bieżącym miejscu pracy, jest przyjazna atmosfera.

Jakie branże oceniamy najlepiej?

W ramach badania Randstad Award ankietowanym zadano również pytanie o jakie branże wydają im się najatrakcyjniejsze i dlaczego. I tak najlepszymi ocenami cieszy się energetyka i ciepłownictwo. Przyczyn jest wiele: wysokie zarobki (36 proc.), bezpieczeństwo zatrudnienia (32 proc.) czy też troska o środowisko (29 proc.) i stabilność finansowa (24 proc.).

Drugie miejsce wśród najlepiej ocenianych zajęła branża motoryzacyjna. Tutaj tylko 12 proc. ankietowanych wskazało stabilność zatrudnienia, ale doceniono już wysoką jakość szkolenia oraz interesująca oferowana praca.

Informacje o badaniu

Badanie w Polsce objęło 150 największych pracodawców oraz 7000 respondentów, reprezentatywnych dla polskiego społeczeństwa (pod względem wieku, płci, wykształcenia, regionu). Obejmuje zdolnych do pracy Polaków, w wieku od 18 do 65 lat, zarówno uczących się, pracujących, jak i poszukujących pracy. Badanie jest przeprowadzane za pomocą ankiet on-line przez międzynarodowy instytut badawczy ICMA – czytamy w informacji prasowej.

Najlepiej oceniane branże / Media