"Pomimo niekorzystnej koniunktury w nadchodzących kwartałach, zarząd widzi realne możliwości poprawy wyników finansowych z działalności operacyjnej i na poziomie netto, w wyniki zmniejszenia obciążeń kosztami finansowymi. Prowadzone przez jednostki Grupy działania będą ukierunkowane na rozwój nowych produktów i segmentów rynkowych, dostosowanie oferty handlowej do oczekiwań rynku, zmniejszeniu kosztów i poprawie jakości produktów" - zapowiedział Gątkiewicz w liście do akcjonariuszy.

W 2012 r. spółka miała 56,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 33,21 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1789,94 mln zł w porównaniu z 1725,23 mln zł rok wcześniej.

Spółki wchodzące w skład grupy Pfleiderer Grajewo należą do największych i najnowocześniejszych producentów płyt meblowych oraz oklein (folii meblowych i filmów melaminowych) w Polsce.