W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 52,1 zł, zaś w czwartek po godz 13:00 za jedną akcję spółki płacono 50,4 zł, co oznacza spadek o 0,79% względem ostatniego zamknięcia.

Pomimo lepszych perspektyw zysku spółki w krótkim i średnim okresie, analitycy uważają że obecny kurs akcji jest zbyt wysoki w stosunku do oczekiwanego potencjału wzrostu. Według szacunków KBC, w 2013 r. Eurocash wypracuje 17,06 mld zł przychodów ze sprzedaży i osiągnie 294 mln zysku netto.