W dniu wydania rekomendacji za akcję płacono 6,01 zł. W poniedziałek ok. godz. 09.30 kurs wynosił 6,68 zł i był równy kursowi ostatniego zamknięcia.

Analitycy uważają, że po przejęciu celulozowni Rottneros grupa stanie się znacznie mniej podatna na wahania cen celulozy i kursów walutowych, a oczekiwane synergie powinny umożliwić jej poprawę wyników w nadchodzących latach. Ponadto, za Arctic Paper przemawia również stabilna polityka dywidendowa (spodziewana dywidenda to 0,25 zł na akcję w tym roku i 0,5 zł w roku 2014).

Prognozowany zysk netto spółki w 2013 r. to 35,9 mln zł przy przychodach w wysokości 3.081 mln zł.