Bez pracy pozostawało w ubiegłym miesiącu 2 miliony 340 tysięcy osób, podał dziś Główny Urząd Statystyczny.

W lutym 2013 r . odnotowano wzrost liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia, zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca, jak i do analogicznego okresu 2012 roku: w styczniu 2013 r. stopa bezrobocia wyniosła 14,2 proc., w lutym 2012 r. – 13,4 proc.

Mniejsza niż przed miesiącem, ale większa niż przed rokiem była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych. Więcej osób niż w styczniu br. i lutym 2012 r. wyrejestrowano z urzędów pracy. W końcu lutego 2013 r. do urzędów pracy zgłoszono więcej ofert pracy niż w styczniu 2013 r. i lutym 2012 r. - podał GUS w komunikacie.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu lutego 2013 r. wyniosła 2 mln 337 tys. osób (w tym 1 mln 162 tys. kobiet) i była wyższa niż przed miesiącem o 41,0 tys. osób (tj. o 1,8 proc.). W ujęciu rocznym wzrosła o 168,5 t ys. (w analogicznym okresie 20 1 2 roku zanotowano wzrost o 46,6 tys., tj. o 2,2 proc.).

Reklama

>>> Czytaj też: Bezrobocie w Polsce: przybywa biernych zawodowo, którzy zrezygnowali z szukania pracy

Polskie wyspy bezrobocia

Liderami bezrobocia w Polsce pozostają województwa warmińsko-mazurskie (22,5 proc. w lutym 2013 roku), zachodniopomorskie (19,3 proc.) oraz kujawsko-pomorskie (19,1 proc.). Wysoki poziom bezrobocia utrzymuje się też w Podkarpackiem (17,1 proc.), Lubuskiem (17 proc.) oraz Świętokrzyskiem (16,8 proc.). Najniższym bezrobociem w Polsce mogą natomiast pochwalić się województwa: wielkopolskie (10,9 proc.), mazowieckie (11,6 proc.) oraz śląskie (12,1 proc.).

Zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym, wzrost liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich polskich regionach. W porównaniu ze styczniem 2013 roku, najmocniejszy skok liczby osób bez pracy nastąpił w województwie wielkopolskim (o 2,8 proc.) oraz małopolskim (o 2,5 proc.). W porównaniu z lutym 2012 roku, liczba bezrobotnych najmocniej wzrosła w małopolskim ( o 11,8 proc.), mazowieckim (11 proc.) , a także śląskim (10 proc.), wielkopolskim (9,6 proc.) oraz dolnośląskim (9 proc.)

>>> Polecamy: GUS: Bezrobocie w województwach – styczeń 2013 (MAPA)

To najtrudniejszy kwartał roku

"W lutym nikt nie spodziewał się poprawy sytuacji na rynku pracy. Jesteśmy w najtrudniejszym kwartale roku. Znów mieliśmy do czynienia ze zwolnieniami grupowymi, a niektóre przedsiębiorstwa podpisały porozumienia dotyczące zwolnień, które nastąpią w najbliższej przyszłości. To efekt nie tylko trudnej sytuacji w gospodarce europejskiej (światowej), ale także braku zmian w rozwiązaniach prawnych dotyczących czasu pracy. Pracuje nad nimi Sejm, ale nie wiadomo, kiedy i czy w ogóle zostaną uchwalone" - mówi Monika Zakrzewska, ekspertka PKPP Lewiatan.

Zdaniem Zakrzewskiej, poprawie sytuacji na rynku pracy nie sprzyja także przedłużająca się zima, która uniemożliwia rozpoczęcie prac sezonowych w budownictwie, rolnictwie, sadownictwie i ogrodnictwie. "Byłoby jeszcze gorzej, gdyby nie zatrudnianie osób na umowach cywilnoprawnych, których zgodnie z ostatnimi danymi Państwowej Inspekcji Pracy jest ponad milion, co oznacza, że ponad milion osób nie pozostaje bez pracy i ma źródło utrzymania. Jest to jednak rozwiązanie tymczasowe, czego są świadomi przedsiębiorcy. Firmy czekają teraz na zmiany w zakresie uelastycznienia prawa pracy, ale zdecydowanie dalej idące niż zakładają to propozycje rządowe (wydłużenie okresu rozliczeniowego do 12 m-cy, ruchomy czas pracy)" - dodaje.

ikona lupy />
Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia, źródło: GUS / Media
ikona lupy />
Zmiany stopy bezrobocia rejestrowanego - luty 2013 do lutego 2012, źródło: GUS / Media
ikona lupy />
Nowo zarejestrowani bezrobotni, źródło: GUS / Media
ikona lupy />
Bezrobocie w Polsce w lutym 2013 r. woj. DOLNOŚLĄSKIE / Media
ikona lupy />
Bezrobocie w Polsce w lutym 2013 r. woj. KUJAWSKO-POMORSKIE / Media
ikona lupy />
Bezrobocie w Polsce w lutym 2013 r. woj. LUBELSKIE / Media
ikona lupy />
Bezrobocie w Polsce w lutym 2013 r. woj. LUBUSKIE / Media
ikona lupy />
Bezrobocie w Polsce w lutym 2013 r. woj. ŁÓDZKIE / Media
ikona lupy />
Bezrobocie w Polsce w lutym 2013 r. woj. MAŁOPOLSKIE / Media
ikona lupy />
Bezrobocie w Polsce w lutym 2013 r. woj. MAZOWIECKIE / Media
ikona lupy />
Bezrobocie w Polsce w lutym 2013 r. woj. OPOLSKIE / Media
ikona lupy />
Bezrobocie w Polsce w lutym 2013 r. woj. PODKARPACKIE / Media
ikona lupy />
Bezrobocie w Polsce w lutym 2013 r. woj. PODLASKIE / Media
ikona lupy />
Bezrobocie w Polsce w lutym 2013 r. woj. POMORSKIE / Media
ikona lupy />
Bezrobocie w Polsce w lutym 2013 r. woj. ŚLĄSKIE / Media
ikona lupy />
Bezrobocie w Polsce w lutym 2013 r. woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE / Media
ikona lupy />
Bezrobocie w Polsce w lutym 2013 r. woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE / Media
ikona lupy />
Bezrobocie w Polsce w lutym 2013 r. woj. WIELKOPOLSKIE / Media
ikona lupy />
Bezrobocie w Polsce w lutym 2013 r. woj. ZACHODNIOPOMORSKIE / Media