Oferta obejmowała 1,2 mln akcji serii D oraz 250 tys. akcji serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

CDE była 12. spółką, która w tym roku zadebiutowała na alternatywnym rynku GPW. Kapitał pozyskany w wyniku emisji, w wysokości ponad 500 tys. zł, spółka planuje przeznaczyć na rozwój działalności zakładającej dywersyfikację ryzyka poprzez inwestowanie nadwyżek m.in. w odnawialne źródła energii oraz nowe technologie w obszarze IT. Środki te mają także wspomóc budowę portalu internetowego dedykowanego Autoryzowanym Doradcom.

CDE działa na rynku od 2009 r., a jako spółka akcyjna od sierpnia 2012 r. Podstawową działalnością CDE jest pośrednictwo finansowe związane z rynkiem papierów wartościowych. Ponadto, spółka obsługuje fuzje i przejęcia, publikuje także analizy sytuacji spółek giełdowych, przeprowadza procedury due diligence i pozyskuje kapitał dla emitentów ubiegających się o upublicznienie.