Eurocash odnotował 250,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2012 r. wobec 134,40 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że jej skonsolidowany zysk netto wyniósł właśnie 250,38 mln zł.

Zysk operacyjny wyniósł 376,83 mln zł wobec 192,96 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 16575,78 mln zł w 2012 r. wobec 9980,59 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2012 r. wyniósł 145,21 mln zł wobec 64,79 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Eurocash to największa polska grupa zajmująca się hurtową dystrybucją produktów żywnościowych, chemii gospodarczej, alkoholu i wyrobów tytoniowych (FMCG). Poprzez szereg formatów dystrybucji, Grupa Eurocash koncentruje się na hurtowej dystrybucji produktów FMCG do tradycyjnych sklepów i placówek detalicznych w całej Polsce. Po połączeniu z Grupą Tradis w ramach prowadzonych przez Grupę różnych formatów franczyzowych skupionych jest około 10 tysięcy niezależnych sklepów detalicznych.