"Raporty z 12 dystryktów Rezerwy Federalnej wskazują, że ogólnie rzecz biorąc działalność gospodarcza rozwijała się w tempie umiarkowanym w okresie od lutego do kwietnia.

Aktywność w Dystryktach Cleveland, Richmond, St. Louis, Minneapolis i Kansas City scharakteryzowano jako rosnącą w tempie umiarkowanym, natomiast w Dystryktach Boston, Philadelphia, Atlanta, Chicago i San Francisco odnotowano skromny wzrost. Dystrykty New York i Dallas wskazywały, że tempo wzrostu nieznacznie wzrosło od publikacji poprzedniej 'Beżowej Księgi'" - czytamy w dokumencie.

W większości Dystryktów odnotowano wzrost aktywności w przetwórstwie przemysłowym, przy czym szczególnie silną poprawę zauważono w budownictwie mieszkaniowym i sektorze samochodowym, natomiast kilka Dystryktów wskazało na niepewność lub słabość sektorów związanych z przemysłem obronnym.

"Wydatki konsumenckie rosły skromnie, a firmy w niektórzy Dystryktach wymieniały wyższe ceny paliw, zakończenie cięć podatków od wynagrodzeń oraz zimową pogodę jako czynniki ograniczające wzrost. Branża detaliczna w wielu Dystryktach spodziewa się dalszego wzrostu sprzedaży detalicznej w najbliższym czasie" - czytamy w materiale.

Sprzedaż samochodów pozostaje silna lub rośnie, ale sprzedaż aut używanych zmniejszyła się w kilku Dystryktach. Sektor turystyczny wzmocnił się w większości Dystryktów - dzięki podróżom służbowym, jak i turystycznym.

"Beżowa księga", czyli "Podsumowanie komentarza na temat bieżących warunków gospodarczych przez Dystrykt Rezerwy Federalnej", jest publikowana osiem razy w roku.